Zapraszam męża na współwłaściciela

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Jestem posiadaczką działki na spółkę z cioteczną siostrą. Ja na jednej połowie wskazanej w akcie notarialnym wybudowałam dom ( jeszcze nieskończony). Z kuzynką zamierzamy podzielić działkę – nie możemy się dogadać na żadnej płaszczyźnie. Sprawa jest tego typu, że ja sobie spokojnie buduję, niedługo zamieszkamy wnowym domu. Wżadnych dokumentach nie figuruje mój mąż i chciałabym go ustanowić współwłaścicielem. Podział zakończy się pewnie za rok – i z tego, co wiem, z racji tego czeka mnie odprowadzenie podatku od wartości działki. Ponieważ jest to bardzo duża kwota, proszę o odpowiedź, czy w przypadku dopisania w WK kolejnej osoby również płacę taki podatek i czy na tę chwilę tą czynnością nie komplikuję spraw podziału. Nie mamy rozdzielności majątkowej – działka darowizną przepisana była na mnie przez babcię. 11 Przy zniesieniu współwłasności podstawę opodatkowania stanowi wartość prawa nabytego ponad udział w nieruchomości. Jeżeli są panie współwłaścicielkami po połowie, a cała duża działka warta jest, powiedzmy, 100 (razem z budynkiem!), to wartość udziału każdej z pań to 50. Jeżeli w wyniku podziału powstaną dwie działki: jedna zabudowana, a druga nie, to ta z budynkiem będzie warta powiedzmy 70, a ta bez budynku 30 – podstawą opodatkowania będzie 70-50, czyli 20 – wartość prawa nabytego ponad udział. Aby wiedzieć, jaki będzie podatek, należy przeprowadzić analogiczne działanie, podstawiając prawdziwe dane dotyczące pań nieruchomości. Od tak obliczonej podstawy opodatkowania należy się: podatek od spadków i darowizn ( jeżeli zniesienie współwłasności odbywa się bez spłat) – zależny od stopnia pokrewieństwa między paniami (art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn), następnie odejmuje się kwotę wolną (art. 9 tej samej ustawy) i podstawia do wzoru w tabelce dot. skal podatkowych (art.15) lub podatek od czynności cywilnoprawnych – dwuprocentowy, jeśli będą panie dokonywać między sobą jakiejś spłaty (nie od wysokości spłaty!, ale od podstawy opodatkowania policzonej według wskazanego wyżej sposobu).

Wpani przypadku im szybciej, tym taniej – bo im bliżej do zakończenia budowy, tym wartość nabytej przez panią, w wyniku zniesienia współwłasności, działki będzie większa. W tej chwili budowany przez panią dom, nawet na części działki wskazanej do używania wyłącznie przez panią, jest współwłasnością pani siostry.

Jeżeli nabyła pani udział w nieruchomości wdrodze darowizny, to i nabyta w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomość będzie stanowiła składnik pani majątku osobistego. Nawet jeżeli dom buduje pani ze środków wspólnych razem z mężem! Nieruchomość ta może stać się składnikiem majątku wspólnego wwyniku umowy rozszerzającej wspólność – czynność ta jest wolna od podatku:).

11

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.