Gant nie liczy na banki

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI ASZ

Wprzyszłym miesiącu ten wrocławski deweloper ma podjąć decyzję onowej emisji akcji. Dzięki ich sprzedaży chce zdobyć od 30 do 45 mln zł, które przeznaczy na nowe projekty deweloperskie oraz zakup gruntów.

Plan zakłada wyemitowanie przeszło 3 mln akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Stosowna uchwała ma być podjęta na NWZA, które zaplanowano na 13 października.

– Dwie trzecie pozyskanych środków wydamy na realizację nowych projektów deweloperskich, bo to nasz priorytet. Resztę przeznaczymy na zakup nieruchomości – wyjaśnia prezes Gant Development Dariusz Małaszkiewicz. – Dzięki emisji skrócimy czas potrzebny na zdobycie finansowania.

Do tej pory Gant budował mieszkania i lokale usługowe we Wrocławiu, wPoznaniu, Krakowie i Trójmieście. Wpierwszym półroczu odnotował najlepsze wyniki sprzedaży spośród wszystkich giełdowych spółek deweloperskich. Gant zawdzięcza ten sukces obniżce cen na przełomie 2008 i 2009 r. Oscylują one w granicach 5-6 tys. zł za m kw. Poza tym deweloper oferuje głównie niewielkie lokale, np. dwupokojowe, na które jest obecnie największy popyt. na pytania dotyczące m.in. funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, użytkowania wieczystego, mieszkań spółdzielczych i hipotecznych, planów zagospodarowania przestrzennego, zasad pierwokupu etc. odpowiada notariusz z Izby Notarialnej w Warszawie. Pytania notariuszom można też zadawać na specjalnym Nie wiesz, czego wymagać od pośrednika? Co powinna zawierać umowa pośrednictwa na wyłączność i jakie dokumenty powinniśmy zgromadzić do sprzedaży nieruchomości? Zapytaj na forum portalu Gazeta.pl. Ukazał się już październikowy numer miesięcznika „Licz i buduj”. Jego główny temat to podsumowanie sytuacji cenowej w budownictwie po trzech kwartałach roku.

III kwartał br. upłynął pod znakiem stabilności cenowej z lekkim trendem spadkowym. Wsierpniu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła w porównaniu z sierpniem ub. roku aż o11 proc. Wokresie ośmiu miesięcy tego roku była ona wyższa o 3,9 proc. niż wtym samym okresie ub. roku. Tymczasem poziom cen wsierpniu br. wyniósł 99,6 proc. wporównaniu z sierpniem ub. roku. Produkcja budowlano-montażowa więc rośnie, natomiast ceny wszystkich czynników produkcji budowlanej, 11 Co to jest? Nasz Barometr to średnie oprocentowanie kredytów na zakup mieszkania obliczone na podstawie danych z 22 banków najbardziej liczących się na rynku. Wkalkulacjach nie uwzględniamy promocji ty pu „pierwszy rok taniej”. Przyjmujemy 20-letni okres spłaty kredytu. 11 Jak czytać tabelę? EXP 150/75 proc. to średnie oprocentowanie kredytu w kwocie 150 tys. zł zaciąganego na zakup nieruchomości wartej 200 tys. zł (relacja kredytu do warto ści nie ru cho mo ści to 75 proc.). Wten sam sposób należy czytać pozostałe warianty indeksu. przede wszystkim ceny materiałów i stawek robocizny, maleją. Dotyczy to też cen całych obiektów budowlanych – zarówno kubaturowych, jak i inżynieryjnych. Wyjątek stanowią przyłącza i sieci wodociągowe, które w porównaniu z II kwartałem br. minimalnie (zaledwie o 0,3 proc.) podrożały. A zatem kondycja polskiego budownictwa na tle innych sektorów gospodarki jest wyjątkowo dobra.

O tendencjach zniżkowych dotyczących cen na rynku budowlano-mieszkaniowym mówi też gość numery Batia Dayan, dyrektor generalna firmy Citybud. Według jej szacunków koszty budowy są obecnie niższe o 20-30 proc. od tych, jakie ponosili deweloperzy w ub. roku za taki sam 11 Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy o parametrach zbliżonych do opisanych wtabeli, możesz sprawdzić, czy twój bank plasuje się powyżej, czy poniżej średniej. Możesz też sprawdzić, jak w ostatnim czasie zmieniło się oprocentowanie kredytów wdwóch najbardziej popularnych walutach, i rozważyć negocjacje z bankiem lub zamianę swojego kredytu na tańszy. 11 Jakie banki wchodzą w skład Barometru? Bank BGŻ, Bank Ochrony Środowiska, Bank BPH, Bank Za chod ni WBK, De ut sche Bank PBC, DnB standard mieszkań. Często renegocjują oni ceny kontraktowe w kierunku ich obniżenia nawet dla inwestycji, które są na etapie realizacji. Znaleźli się bowiem w sytuacji, w której wiedzą, że nowo wybudowanych mieszkań nie będą mogli sprzedać za planowaną cenę. Wykonawcy rozumieją, że warto się dogadać z deweloperem, i często godzą się na obniżenie swoich cen. Wszystko dlatego, że diametralnie zmieniła się sytuacja na rynku – mniej rozpoczętych budów oznacza dla wykonawców mniej pracy, a więc muszą jej szukać i liczyć się z koniecznością obniżki cen. Wnumerze także: ciepła podłoga – najważniejszą zaletą ogrzewania podłogowego jest optymalny rozkład temperatury powietrza w pomieszczeniu, korzystny dla zdrowia i samopoczucia człowieka; Nord, Dom (oddział Getin Banku), For tis Bank Pol ska, GE Mo ney Bank, ING Bank Ślą ski, Invest Bank, Kredyt Bank, Lukas Bank, mBank, bank Millennium, MultiBank, Nordea Bank Polska, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Polbank, Raiffeisen Bank Polska. które rozwiązanie wybrać – ogrzewanie wodne czy elektryczne, ile każde z nich kosztuje?

płytki ceramiczne na podłożach gipsowych – glazura i terakota są niezastąpione w takich pomieszczeniach, jak kuchnie, łazienki czy ubikacje; nie ma żadnych przeszkód, aby układać je na podłożach zawierających gips, warto poznać aktualne ceny takich robót

ogród zimowy, oranżerię czy oszkloną werandę można coraz częściej spotkać już nie tylko jako dodatek do domu jednorodzinnego, ale też biurowca, hotelu czy kawiarni; ile kosztuje postawienie takiego obiektu?

pożegnanie z protestem – celem kolejnej nowelizacji Prawa zamówień publicznych jest maksymalne odformalizowanie prawa, co ma spowodować szybsze rozstrzyganie przetargów; możliwość wnoszenia protestów, które uwielbiają niektórzy przegrani wykonawcy, będzie zlikwidowana.

Wstałych rubrykach: m.in. o nowościach wydawnictwa SEKOCENBUD – m.in. o najnowszych wersjach specjalistycznych kosztorysowych programów komputerowych SeKo Prix oraz SeKo Smart, o nowych standardowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także o promocyjnych warunkach prenumeraty wydawnictw systemu SEKOCENBUD na rok 2010. Szczegółowe informacje: 0 22 24 25 439, 24 25 449 i w internecie: www.liczibuduj.pl

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.