Poznaliśmy najlepszych pracodawców budowlanych 2008

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - PCG

Rozstrzygnięto konkurs „Pracodawca roku w budownictwie” organizowany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Odbywający się po raz dwunasty konkurs (organizowany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa) adresowany jest do wszystkich przedsiębiorców budowlanych, którzy działają na terenie Polski.

Nie mają znaczenia takie kryteria jak własność zakładu pracy, liczba zatrudnionych czy przynależność do PZPB. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja pracodawców sprawnie i rzetelnie zarządzających firmą.

Wtym roku w Grupie Firm Dużych statuetkę i tytuł dostali: 11 Marek Michałowski, prezes zarządu, dyrektor generalny Budimex SA z Warszawy – za utrzymanie pozycji firmy wiodącej w krajowym budownictwie 11 Janusz Dróżdż, dyrektor Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego – za podjęcie inicjatywy i zrealizowanie celu strategicznego firmy w formie utworzenia polskiej grupy kapitałowej, będącej jednym z liderów na krajowym rynku budownictwa drogowego.

W Grupie Firm Małych i Średnich nagrodę dostali: 11 Andrzej Wosik, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy – za wysoką jakość prezentowaną w modernizacji i remontach obiektów zabytkowych 11 Barbara Kwiatkowska, prezes zarządu firmy Stabilator Sp. z o.o. z Gdyni – za wysoką jakość prezentowaną w realizacji prestiżowych obiektów zabytkowych o dużej wartości historycznej 11 Zygmunt Pucharski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Inżynie- ryjno-Budowlanego „Budecon” SA z Sosnowca – za wysoką jakość wykonywanych usług, potwierdzoną licznymi wyróżnieniami, wzorcowy przykład organizacji firmy rodzinnej 11 Jerzy Gajewski, prezes zarządu spółki NDI SA z Sopotu – za szeroki zakres aktywności objęty Systemem Zarządzania Jakością, obejmujący działalność deweloperską, generalne wykonawstwo, generalną realizację inwestycji, konsulting inwestycyjny i obsługę nieruchomości w zakresie zarządzania, administracji i obrotu nieruchomościami 11 Andrzej Chodkowski, prezes zarządu firmy AGRO-MAN Sp. z o.o. z Warszawy – za wysoki poziom usług deweloperskich, zaangażowanie w rozwój budownictwa mieszkaniowego na obrzeżach aglomeracji warszawskiej promujące budowę osiedli ogrodów.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.