Zakup dwóch mieszkań także z ulgą podatkową

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Warszawski sąd administracyjny uznał, że zakup dwóch mieszkań za środki uzyskane ze sprzedaży jednej nieruchomości zwalnia podatnika z konieczności zapłacenia podatku.

Marek Siudaj z firmy Tax Care zwraca uwagę, że generalnie wpływy ze sprzedaży mieszkania – jak i innych nieruchomości – są objęte 19-procentowym podatkiem. Od tej zasady są dwa wyjątki: (między nabyciem a sprze- dażą nieruchomości upłynęło więcej niż pięć lat, (wpływy ze sprzedaży są przeznaczane na „zrealizowanie potrzeby mieszkaniowej”, czyli na zakup innego lokalu na własne potrzeby.

Mieszkaniec Warszawy sprzedał odziedziczone mieszkanie, a za uzyska ne w ten spo sób pie nią dze ku - pił dwa mieszkania dla dzieci. Jednak do czasu, gdy dorosną, chce te lo ka le wy naj mować. Fi skus za żą - dał za pła ce nia po dat ku, bo uznał, że nie zo sta ły speł nio ne wymagania związane z realizacją celu mieszkaniowego.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wskazał, że w ustawie nie ma ograniczeń dotyczących liczby nabywanych mieszkań. Nie trzeba też natychmiast zasiedlać nowego lokalu. kania przez młodych ludzi. Osoby, które spełnią jego warunki, otrzymają dopłatę w wysokości 10 proc., 15 proc. lub nawet 20 proc. wartości kupowanego mieszkania lub domu.

Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy o parametrach zbliżonych do opisanych w tabeli, możesz sprawdzić, czy twój bank plasuje się powyżej, czy poniżej średniej. Możesz też sprawdzić, jak w ostatnim czasie zmieniło się oprocentowanie kredytów, i rozważyć negocjacje z bankiem lub zamianę swojego kredytu na tańszy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.