Jedna piąta wieżowca wynajęta

155-metrowy wieżowiec Q22 dopiero zaczął wychodzić z ziemi, a już podpisano umowę najmu 11 tys. m kw. jego biur

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Q22 powstaje u zbiegu Grzybowskiej i Jana Pawła II, na miejscu rozebranego hotelu Mercure. Zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates 155-metrowy wie żowiec bu dowa ny przez f ir mę Echo Investment będzie mieć kształt ułamanego kryształu. Przez ostatni rok trwała budowa pięciu podziemnych kondygnacji budynku, kilka tygodni temu budynek zaczął wycho- dzić ponad ziemię. 30 września 2015 r. budynek ma być gotowy w stanie surowym. Zaś w połowie 2016 r. zostanie oddany do użytku.

Wczwartek ujawniony został jego pierwszy na jem ca. Bę dzie nim firma konsultingowa Deloitte, która zajmie 11 tys. m kw. biur, czyli nieco ponad jedną piątą powierzchni wieżowca. To jedna z największych tego rocz nych trans akcji naj mu biur w Warszawie.

– Do Q22 przekonała nas zasadnicza poprawa jakości bez istotnej zmia- ny miejsca pracy – przyznał Marek Metrycki, prezes Deloitte w Polsce. Bo dziś Deloitte mieści się w biurowcu przy ul. Jana Pawła II, prawie naprzeciwko powstającego Q22. Konsultanci z De lo it te prze nio są się rap tem z jed nej stro ny uli cy na dru gą. Ale prezes Metrycki zaznacza, że to był tyl ko je den z kil ku powo dów: – Bę - dzie to świetnie skomunikowane, położone w biznesowym centrum miasta biuro, a jego organizacja i wystrój na pewno spełnią oczekiwania naszych pracowników.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.