W2015 r. przybędzie 250 tys. m kw. biur

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - OPR. MI CHAŁ WOJTCZUK

W Warszawie w trakcie budowy są budynki oferujące łącznie aż 570 tys. m kw. biur. Ogromne tempo narzucone w ostatnich kwartałach przez deweloperów sprawia, że już prawie jedna piąta biur w centrum miasta jest pusta.

Na koniec września 2014 roku skala zasobów nowoczesnej, wynajmowal nej powierz chni biu rowej w Warszawie nie zmieniła się znacząco w porównaniu z II kw. tego roku i jest szacowana na ponad 3,6 mln m kw. – oceniają analitycy rynku biurowego z firmy Knight Frank. Wynika to z faktu, iż wokresie od lipca do września zakończono budowę tylko 57 tys. m kw. biur.

Tak więc po dynamicznym I półroczu wIII kwartale osiągnięto rezultat prawie opołowę niższy od zarejestrowanego wokresie kwiecień-czerwiec. Niższy niż wcześniej zakładany wolumen nowo oddanej powierzchni jest również rezultatem działań niektórych deweloperów, którzy zweryfikowali harmonogramy budów i przesunęli zakończenie realizacji na kolejne kwartały 2014 i 2015 roku. Inni natomiast zdecydowali się wstrzymać realizacje inwestycji do czasu znalezienia najemcy. Knight Frank prognozuje, że wcałym 2014 roku zostanie zrealizowane ponad 280 tys. m kw. biur, co będzie rezultatem porównywalnym z osiągniętym w2013 roku.

Wolumen biur wbudowie pod koniec III kw. 2014 pozostał imponujący. Deweloperzy realizują około 570 tys. m kw. powierzchni, z czego niemal 240 tys. m kw. powinno zostać oddane do użytku w2015 roku, a kolejne 290 tys. m kw. – w 2016 roku. Około 225 tys. m kw. realizowanych biur zlokalizowane jest wCentralnym Okręgu Biznesu, przy czym prawie 60 proc. tej powierzchni powstaje w zaledwie dwóch inwestycjach: Warsaw Spire firmy Ghelamco oraz Q22 firmy Echo Investment. Kolejne ponad 120 tys. m kw. powstaje na Służewcu Przemysłowym.

Po trzech kwartałach 2014 roku wolumen transakcji najmu powierzchni biurowej wWarszawie wyniósł około 420 tys. m kw. Był to wynik prawie ojedną piątą niższy niż skala umów zawartych wanalogicznym okresie 2013 roku.

Należy jednak podkreślić, iż III kw. 2014 roku zamknął się z wolumenem transakcji o jedną czwartą wyższym niż w II kw. tego roku, co może wskazywać na nieznaczne ożywienie wśród najemców.

Pomimo zmniejszenia skali zrealizowanej powierzchni biurowej nie udało się zatrzymać wzrostu wskaźnika pustostanów. Niewynajęte wpełni budynki oddane do użytku w III kw. 2014 roku przyczyniły się do wzrostu współczynnika pustostanów o1,2 punktu procentowego, czyli do poziomu 16,3 proc. Szczególnie wysoki wskaźnik pustosta nów zo stał od notowany w COB – 18 proc., natomiast w obszarach pozacentralnych udział pustostanów przekroczył 15 proc. zasobów.

Nie na l e ży ocze ki wać spad ku wskaź ni ka niewy na ję tej powierz - chni przynajmniej do końca 2014 roku. Ale tempo wzrostu odsetka pustostanów powinno pod koniec 2014 roku zwolnić.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.