Nowy Świat najdroższy

Warszawski Nowy Świat wciąż jest najdroższą ulicą handlową w Polsce. Mimo że niedawno przy tej ulicy otworzono dyskont Biedronka, w światowym rankingu takich ulic nawet lekko awansował

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Ranking „Główne ulice handlowe na świecie” co roku sporządza firma doradcza Cushman&Wakefield. Obejmuje on po jednej najdroższej lokalizacji z każdego państwa, która reprezentuje dany kraj w zestawieniu. Raport nie porównuje średnich czynszów, lecz jest sporządzony woparciu o najwyższe możliwe do uzyskania stawki najmu wtych lokalizacjach.

Zgodnie z najnowszymi danymi czynsz na Nowym Świecie wWarszawie, najdroższej ulicy w Polsce, wynosi 1020 euro za m kw. rocznie. Plasuje to tę ulicę na 44. pozycji w rankingu globalnym. Wtym zestawieniu Nowy Świat wyprzedził takich rywali z regionu, jak ulice z Bratysławy, Bukaresztu czy Sofii, ale przegrał m.in. z Pragą i Budapesztem. Nowy Świat nadal pozostaje tańszy również od głównej ulicy Kijowa, pomimo 20-procentowego spadku czynszów, jakie odnotowano wstolicy Ukrainy. Stawka najmu na Nowym Świecie jest prawie 30-krotnie niższa niż na Piątej Alei wNowym Jorku, będąc również sporo po ni żej śred niej eu ro pej skiej (2.254 euro za m kw. rocznie).

Z najnowszej edycji raportu wynika, że odwrócił się trend spadkowy Nowego Światu. Ta ulica jeszcze w 2008 r. była na pozycji 37., potem co rok-dwa lata obsuwała się wrankingu, wubiegłorocznej edycji osiągając miejsce 45. Wtym roku jest o jedno miejsce wyżej. To może zaskakiwać, biorąc pod uwa gę, że nie daw no przy Nowym Świecie otworzony został sklep sieci Biedronka.

– Jestem przekonany, że inwestycje infrastrukturalne, w tym budowa nowej linii metra czy przebudowa ulicy Świę to krzyskiej, do dat kowo wzmocnią pozycję Nowego Światu ja ko naj droż szej uli cy han dlowej w Polsce. Wostatnich latach zauważal ny jest dy na micz ny roz wój ulic handlowych – np. nowe inwestycje na Powiślu, nowe sklepy w okolicach pl. Trzech Krzyży i ul. Mokotowskiej czy zmieniająca się struktura branżowa najemców. Jednak nadal podaż powierzchni handlowej wcentrum miasta jest niewystarczająca. Łączna powierzchnia lokali przy głównych ulicach handlowych w Warszawie odpowiada średniej wielkości centrum handlowego – szacuje Marek Noetzel,

Źródło: „Main Streets Across the World” - raport firmy Cushman & Wakefield par tner i dy rek tor dzia łu powierz - chni handlowych firmy Cushman & Wakefield w Polsce.

Oprócz zestawienia globalnego firma Cushman & Wakefield przygotowała również ranking 12 najdroższych lokalizacji w Polsce. Tuż za Nowym Światem ponownie znalazła się wnim ulica Floriańska w Krakowie z czynszem na poziomie 900 EUR za m kw. rocznie. Kolejne miejsce należy do warszawskiej ul. Chmielnej (840 EUR za m kw. rocznie). Ta trójka ponownie znacząco wyprzedziła inne ulice handlowe, na których notuje się już znacznie niższe stawki najmu. Większość ulic zachowała swoje pozycje sprzed roku, przy czym ulica Półwiejska wPoznaniu awansowała do pierwszej piątki najdroższych ulic handlowych wPolsce. Ostatnie miejsce w tej najlepszej dwunastce zajmuje ulica Piotrkowska (czynsze – bez zmian), która jeszcze dekadę temu zajmowała miejsce wczołówce najdroższych ulic, ale po otwar- ciu dwóch dużych centrów handlowych (Manufaktury i Galerii Łódzkiej) przesunęła się na dalsze miejsca.

Wglobalnym rankingu pierwsze dwie lokalizacje zamieniły się miejscami. Pierwsza pozycja przypadła Górnej Piątej Alei w Nowym Jorku (29 tys. 822 euro za m kw. rocznie), na drugie miejsce przesunęła się chińska dzielnica Causeway Bay w Hongkongu (23 tys. 307 euro/m kw. rocznie). Wtegorocznej edycji rankingu słynna Piąta Aleja została podzielona na część Górną i Dolną ze względu na wyodrębnienie się dwóch podrynków. Jej górny odcinek jest tradycyjną lokalizacją dla najbardziej prestiżowych marek, a odnotowywany tam czynsz w stosunku do stawek na jej drugiej części jest zwykle ponad trzykrotnie wyższy.

Trzecie miejsce zajęły ponownie paryskie Pola Elizejskie (13 tys. 255 euro/m kw. rocznie), które zachowały ten sam poziom czynszów co rok wcześniej.

Do pierwszej dziesiątki awansowała Rosja. Za wynajęcie jednego metra kwadratowego powierzchni handlowej na moskiewskiej ulicy Stolesznikow trzeba zapłacić już prawie 4 tys. 750 euro rocznie.

Poza pierwszą dziesiątką największe zmiany w rankingu odnotowała najdroższa ulica w Stambule (awans o 9 pozycji) oraz główne lokalizacje handlowe w Kijowie i Omanie (spadki o 9 pozycji w obu przypadkach).

Nowy Świat w Warszawie

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.