WIEŚCI ARCHITEKTONICZNE

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - RED

Olesno ma najlepszą publiczną przestrzeń w regionie

Po trwających trzy lata pracach rynek wOleśnie zmienił się watrakcyjne miejsce do rekreacji, które zwyciężyło wkonkursie „Najlepsza przestrzeń województwa opolskiego”, zorganizowanym przez urząd marszałkowski.

Celem tego konkursu jest pokazywanie najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej – rynków, placów, parków, ulic czy terenów zielonych. Konkurs ma też promować najlepsze projekty urbanistyczne oraz podnosić świadomość społeczną wzakresie publicznej przestrzeni.

Wskład komisji konkursowej oceniającej zgłoszone projekty weszli architekci, urbaniści i przedstawiciele opolskiego urzędu marszałkowskiego. Wtym roku jury doceniło niewielkie Olesno za przywrócenie centralnemu miejscu miasta jego „wszystkich istotnych funkcji”. Mieszkańcy zyskali w ten sposób atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu i spotkań w gronie znajomych.

Rewitalizacja rynku była podzielona na trzy etapy. W sumie kosztowała ok. 3 mln zł. Inwestycja jest o tyle istotna, że zupełnie zmieniono funkcję tego miejsca. Przez ostatnie dziesięciolecia funkcjonowało bowiem jako zwykłe rondo. Przebudowano także drogi prowadzące do rynku i odnowiono wiele zabytkowych elementów w tej części miasteczka.

Na nowo zaaranżowano zieleń, zamontowano automatyczny system zraszania, a zabytkowe latarnie dzięki lampom wtechnologii LED stały się energooszczędne.

Ponadto wrynku pojawiła się fontanna multimedialna, która przyciąga całe rodziny, zwłaszcza gdy odbywają się pokazy muzyczne.

Komisja przyznała też cztery wyróżnienia: gminie Otmuchów za rewitalizację terenu rekreacyjno-wypo czyn kowe go So la rium w Ot mu - chowie (internauci przyznali jej pierwsze miejsce w konkursie publiczności); gminę Paczków za rewitalizację murów obronnych wraz z wie- żami bramnymi, basztami i terenem plan tów miej skich w Pa - czkowie; wo jewo dzie opol skie - mu za renowację Wieży Piastowskiej w Opolu wraz z zagospodarowaniem wnętrza tego obiektu i terenu przyległego oraz gminie Prudnik za trzeci etap rewaloryzacji infrastruktury śródmieścia Prudnika.

Tegoroczna edycja konkursu była już siódmą. W ubiegłym roku zwyciężyło centrum Kluczborka, wktórym odnowiono ratusz, drogi wokół Rynku, Park Miejski i 14 kamienic.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.