Budują najwięcej od trzech lat

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MA REK WIELGO

W październiku firmy deweloperskie zaczęły budowę przeszło 7,7 tys. mieszkań. To najlepszy wynik od września 2011 r.

Rzecz jasna nie należy brać pod uwagę kwietnia 2012 r., kiedy rozpoczętych miesz kań by ło o prawie 2 tys. więcej. Wtedy deweloperom chodziło bowiem o to, aby nie ob ję ła ich wchodząca w życie 29 kwietnia Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Przypomnijmy, że firmy, które zdążyły rozpocząć sprzedaż mieszkań przed tą datą, mogły dalej brać pieniądze na budowę bezpośrednio od swoich klientów. Wprzypadku inwestycji zaczętych później wpłaty muszą trafiać na rachunek powierniczy w banku. Ponadto niektórzy deweloperzy obawiali się, że banki odmówią im założenia takiego rachunku, co praktycz- nie wyeliminowałoby taką firmę z rynku.

Wprawdzie wkolejnych miesiącach aktywność deweloperów mocno osłabła, jednak w tym roku zaczynają oni jedną inwestycję po drugiej, bo bardzo poprawiła się sprzedaż mieszkań. Firma doradcza Reas twierdzi nawet, że jest ona najlepsza od szczytu boomu, czyli od początku 2007 r. Polacy kupują mieszkania zarówno za kredyt, jak i za gotówkę. Wpierwszym przypadku korzystają z tego, że oprocentowanie jest rekordowo tanie. Wdrugim uznali, że nie ma sensu trzymać oszczędności wbanku, bo więcej zarobią, wynajmując kupione mieszkanie. Deweloperom napędza też klientów program „Mieszkanie dla młodych”, w ramach którego państwo dopłaca do kredytów na zakup nowych mieszkań.

Problem w tym, że od przyszłego roku o kredyt będzie trudniej, gdyż banki odprawiają z kwitkiem każde go, kto nie ma co naj mniej 10 proc. wkładu własnego (w tym roku wymagany jest wkład o połowę mniejszy). Liczba rozpoczynanych mieszkań świadczy jednak o tym, że deweloperzy patrzą w przyszłość z optymizmem. Według GUS do końca października tego roku firmy deweloperskie zaczę ły bu dowę prawie 58,5 tys. mieszkań, czyli o ok. 35 proc. więcej niż w ana lo gicz nym okre sie przed rokiem. Październik był też kolejnym miesiącem, który przyniósł niezłe dane dotyczące liczby mieszkań, na których budowę deweloperzy dostali pozwolenia. GUS podał, że po dziesięciu miesiącach objęły one ok. 64,8 tys. lokali, czyli o blisko 39 proc. więcej niż przed rokiem. kania przez młodych ludzi. Osoby, które spełnią jego warunki, otrzymają dopłatę w wysokości 10 proc., 15 proc. lub nawet 20 proc. wartości kupowanego mieszkania lub domu.

Po co Barometr? Jeśli zaciągasz kredyt mieszkaniowy o parametrach zbliżonych do opisanych w tabeli, możesz sprawdzić, czy twój bank plasuje się powyżej, czy poniżej średniej. Możesz też sprawdzić, jak w ostatnim czasie zmieniło się oprocentowanie kredytów, i rozważyć negocjacje z bankiem lub zamianę swojego kredytu na tańszy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.