Banki przestają przyjmować wnioski o kredyt z dopłatą od państwa w 2014 r.

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - MAWI

Blokada wniosków dotyczy więc tylko tych kredytów na zakup mieszkań, które będą oddane do użytkowania do końca tego roku.

Chodzi o to, że dopłata do kredytu w ra mach rzą dowe go pro gra mu „Mieszkanie dla młodych” jest z założenia ostatnią transzą płatności dla dewelopera. Jeśli przekaże on mieszkanie klientowi w tym roku, to Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza programem, także w tym roku musi wypłacić dopłatę. Problem w tym, że w niektórych bankach na decyzję kredytową trzeba czekać nawet miesiąc. Przyjmując wniosek kredytowy z dopłatą na ten rok np. w połowie grudnia, bank praktycznie nie ma szans na uruchomienie kredytu w terminie.

Dla te go – jak sprawdził Marcin Kra soń z Ho me Bro ker – np. Alior Bank i BZ WBK przyjmowały takie wnioski kredytowe tylko do 24 listopada. Z kolei w PKO BP data graniczna to 28 li sto pa da. Marcin Kra soń informuje, że stanowiska nie określiły – póki co – BGŻ, Deutsche Bank i Getin Noble Bank, zaś Pekao SA nie wprowadziło granicznej daty, ale to na oddziałach i doradcach banku spoczywa odpowiedzialność, jeśli chodzi o określenie szans na wy płatę pieniędzy w terminie.

Wtej sytuacji deweloperzy i ich klienci muszą rozważyć przesunięcia transakcji na przyszły rok. Bez problemu można bowiem składać wnioski o kredyty z terminem wypłaty dofinansowania na kolejne lata.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.