Od przemysłu do osiedla. Jak nie zepsuć miasta

Do sprzedaży trafił kolejny etap osiedla Wilno powstającego na poprzemysłowych rejonach Targówka. To niejedyna część tej dzielnicy, która ma przejść taką transformację

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Michał Wojtczuk

Najnowszy etap osiedla Wilno powstaje pomiędzy projektowanymi ulicami Montwiłłowską a Pohulanką. W sześciu trzypiętrowych budynkach znajdzie się ćwierć tysiąca mieszkań o metrażach od 31 (kawalerki) do 71 m kw. (czteropokojowe). Ich ceny wahają się od nieco ponad 6 tys. zł za metr kwadratowy do niespełna 6,9 tys. (część zatem kwalifikuje się do programu rządowych dopłat do kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie dla młodych”, przyznawanych na mieszkania, których cena w Warszawie nie może przekraczać 6583 zł/m kw.). Ten etap osiedla deweloper nazwał „Zaułkiem Świętokazimierskim” (wszystkie części osiedla mają nazwy nawiązujące do Wilna). Domy będą ustawione na wspólnej płycie podziemnego parkingu, wktórym zmieści się 279 samochodów. 242 miejsca deweloper sprzedaje wcenie 29 tys. zł i 37 ze schowkami wcenie 35 tys. zł. W ofercie znajdują się ponadto 22 komórki lokatorskie wcenie 9 tys. zł, z czego 13 na poziomie garażu, a dziewięć na piętrach.

Zaułek Świętokazimierski będzie gotowy w maju 2016 r.

Wilno to wieloetapowa inwestycja firmy Dom Development powstająca przy ul. Bukowieckiej, w sąsiedztwie ul. Klukowskiej, w rejonie Targówka nazywanym Elsnerowem. Ma to być ogromny kompleks mieszkaniowy, który zajmie ok. 20 hektarów. Docelowo ma tam powstać nawet 2,5 tys. mieszkań. Do tej pory przekazanych mieszkańcom zostało ponad 690 lokali winwestycji. Wbudowie znajduje się ko lej nych 568 miesz kań, a w sprzedaży 415.

Budowa osiedla zaczęła się w2010 r. Architekci z pracowni Hermanowicz Rewski zaprojektowali je tak, że powstał przy jem ny kawa łek mia sta w miejscu, gdzie nigdy go nie było: to zespół kameralnych, trzypiętrowych budynków o prostej, modernistycznej architekturze. Wparterach loko- wane są usługi, domy stoją w pierzejach nowo wytyczanych ulic, od których nie oddzielają ich płoty. Bramy zagradzają jedynie wejścia na poszczególne podwórka. Na osiedlu wytyczono ulice, które oprócz funkcji komunikacyjnej spełniają także rolę osi widokowych, wkilku miejscach powstały także niewielkie place. Kilka tygodni temu rejon inwestycji został silniej zszyty z resztą miasta za pomocą ul. Wiernej, przedłużonej aż do ul. Swoj- skiej. Koszt prac (ponad 19 mln zł), obejmujących także budowę kanalizacji, chodników i kolejnego niewielkiego placu, pokryła firma Dom Development. To ona również sfinansowała budowę otwartego w zeszłym roku przystanku kolejowego PKP ZaciszeWilno. Wsiadając do pociągu na tej stacji, w kilka minut dojeżdża się do stacji Warszawa Wileńska, gdzie za kilka tygodni będzie można przesiąść się na drugą linię metra.

Wilno nie jest pozbawione wad. Przynajmniej na razie jest to mieszkaniowa wyspa, niemal zewsząd otoczona morzem krzaków. Na osiedlu nie ma też publicznych placówek oświatowych, a władze dzielnicy nie mają jasnej wizji budowy takiego obiektu w najbliższej przyszłości.

Takich błędów należałoby uniknąć przy planowaniu transformacji kolejnego poprzemysłowego terenu na Targówku. Mowa o terenach należących do Zakładów Tłuszczowych Kruszwica pomiędzy Radzymińską a to ra mi ko le jowy mi. Fir ma kil ka miesięcy temu wyburzyła stare silosy zajmujące ośmiohektarową działkę. I złożyła wniosek o zmianę studium zagospodarowania miasta, które wciąż opisuje ten rejon jako przemysłowy. Ubiega się o zgodę na budowę w tym miej scu osie dla oraz obiektu handlu wielkopowierzchniowe go. Jak na pi sa l iś my nie daw no w „Gazecie Stołecznej”, zagospodarowanie tego terenu ma zostać przygotowane w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego, który Kruszwica zorganizowała wspólnie z wła dza mi mia sta. Archi tekci mają zaprojektować spójny zespół zabudowy z funkcjonalną komunikacją na obszarze aż 27 hektarów pomiędzy ulicami: Radzymińską, gen. T. Rozwadowskiego, Księcia Ziemowi ta i Na czel ni kowską. Na pod sta - wie zwycięskiego projektu, który ma być wyłoniony na wiosnę, powstanie plan zagospodarowania oraz korek ta stu dium za gos po da rowa nia miasta.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.