MdM bardziej wielodzietne

Rodziny z co najmniej dwójką dzieci dostaną dopłatę na większe mieszkanie – zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Marek Wielgo

Resort zakończył już prace nad projektem nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Prawdopodobnie w styczniu rząd skieruje ten projekt do Sejmu. Chodzi o obowiązujący od tego roku program „Mieszkanie dla młodych” (MdM), który – według rządu – miał być jednym z pięciu filarów jego polityki prorodzinnej. Rząd liczył, że dopłata do mieszkania skłoni młode rodziny do powiększania rodziny. Tymczasem, jak podał właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zarządza programem, przeszło połowa je go be ne f i cjen tów to.... sin gle. Wśród 12948 kredytobiorców, którym bank przyznał dopłatę, jest zaledwie 36 rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci. Rząd uznał, że rodziny wielodzietne chętniej kupią nowe mieszkania, gdy będą mogły liczyć na większy zastrzyk gotówki. Już kilka miesięcy temu informowaliśmy, że zwiększona ma być dopłata dla gospodarstw do- mowych mających więcej niż jedno dziecko. Małżeństwa i osoby z dwójką dzieci miałyby otrzymać dopłatę w wysokości 20 proc. ceny mieszkania, zaś posiadanie większej liczby potomstwa byłoby premiowane 30-procentową dopłatą.

Dodajmy, że obecnie w obu przypadkach wynosi ona 15 proc. Jest jeszcze dodatkowa pięcioprocentowa dopłata, ale jest ona adresowana do rodzin, w których w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania przyjdzie na świat trzecie bądź kolejne dziecko.

Wprojekcie resort proponuje dodatkowo zwiększenie z 50 do 65 mkw. powierzchni mieszkania, od której liczona byłaby dopłata dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci. Co te zmiany dałyby takim rodzinom w praktyce? Kupując w Warszawie nowe 85- me trowe miesz ka nie spełniające kryterium cenowe programu, taka rodzina dostaje obecnie od państwa niespełna 44,9 tys. zł. Jeśli nowe za sa dy za czną obowią zy - wać, dopłata wzrosłaby w tym przypadku do ponad 116,7 tys. zł. Wielodziet na ro dzi na zy ska ła by więc 71,8 tys. zł. „Gazeta Dom” zwracała uwagę, że te zmiany najpewniej nie wzmocnią „prorodzinnego oddziały wa nia pro gra mu”. Chyba żad ne zdroworozsądkowo myślące małżeństwo nie decyduje się na liczne potomstwo, nie mając dachu nad głową. Dopłatą premiowany jest zaś zakup wyłącznie pierwszego własnego lokum.

Urzędnicy wzięli sobie do serca naszą uwagę, bo najnowsza wersja projek tu zno si wa ru nek „ pier wsze go mieszkania”, ale tylko w przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci. Innymi słowy, dzięki budżetowej dopłacie rodziny te będą mogły zamienić swoje mieszkania na większe. Przy czym jego powierzchnia nie może przekroczyć 85 m kw., a domu – 110 mkw. (dla pozostałych norma metrażowa jest o 10 m kw. mniejsza).

Dodajmy, że wymagane jest zaciągnięcie kredytu na co najmniej połowę ceny zakupu, a kupujący nie może mieć ukończonego 35. roku życia. Wprzypadku małżeństw to kryterium wiekowe musi spełnić przynajmniej jedno z małżonków.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.