Jak naprawić uszkodzoną elewację

Tynki cienkowarstwowe, które stanowią wykończenie elewacji ocieplanych w systemie ETICS, mają kilka milimetrów grubości. Łatwo więc o uszkodzenia. Co wtedy?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom - Włodzimierz Krupa,

Nawet dobrze zrobiona elewacja po kilku latach przestaje wyglądać świeżo. Tynk pokrywa się kurzem i brudem, co jest szczególnie widoczne wmiejscach osłoniętych przed deszczem (pod okapem albo pod parapetami), a więc niespłukiwanych przez wodę opadową. Zabrudzony tynk można zmyć wodą pod ciśnieniem do 6 MPa (może być z dodatkiem płynu do mycia naczyń). Kiedy elewacja wyschnie, można ją zagruntować i pomalować odpowiednio dobraną farbą.

Zielony nalot na tynku

Jeśli zauważymy, że na elewacji pojawiły się skupiska mikroorganizmów, musimy je usunąć, a później nałożyć farbę zabezpieczającą przed ich ponownym rozwojem. Przed naprawą trzeba też znaleźć i usunąć przyczynę zawilgoceń. Algi, glony lub grzyby pojawiają się na zawilgoconych i pozostających wcieniu ścianach. Najbardziej odporne są na nie tynki mineralne (ze względu na zawartość wapna i wysokie pH), najszybciej natomiast ulegają im akrylowe. Skażoną elewację trzeba umyć i zdezynfekować. Należy to zrobić niezwłocznie, ponieważ pozostawienie ich na tynku spowoduje jego dalszą korozję biologiczną. Ścianę oczyszczamy wodą pod ciśnieniem, ewentualnie pomagając sobie twardą szczotką, a na- stępnie dezynfekujemy środkiem grzybo- i algobójczym. Po wyschnięciu na ściany nanosi się farbę owłaściwościach grzybobójczych (malować należy całe ściany, inaczej naprawiane fragmenty będą się odróżniać).

Nieregularne, drobne rysy

Drobne, powierzchowne pęknięcia tynku onieregularnym przebiegu nazywane są rysami włoskowatymi. Ich pojawienie się na fasadzie świadczy o tym, że albo tynk został za mocno rozcień- czony wodą przed nałożeniem, albo za szybko wysychał. Sposób naprawy należy dopasować do rodzaju rys (ich głębokości i przebiegu), a ocenić to powinien fachowiec – specjalista od systemów ociepleń. Jeśli okaże się, że porysowany jest sam tynk, agłębiej położone warstwy nie są uszkodzone, naprawa nie będzie szczególnie skomplikowana. Po umyciu i wysuszeniu tynk należy zagruntować i pomalować farbami szlamującymi (czyli wypełniającymi rysy) lub elastycznymi. Po naprawie elewacja będzie wygładzona, afaktura tynku lekko się zatrze. Rozwiązanie to trzeba zastosować na całej płaszczyźnie ściany (naprawy miejscowe zbytnio by się odróżniały). Ostatnią czynnością jest pomalowanie naprawionej elewacji. Należy tu ściśle stosować się do zaleceń producentów systemów naprawczych, ponieważ właściwości farby muszą być precyzyjnie dopasowane zarówno do szlamowania, jak i samego systemu ociepleń.

Brzydko zatar ty tynk

Nadawanie końcowej faktury tynkom cienkowarstwowym jest czynnością niełatwą, szczególnie dla niedoświadczonych tynkarzy. Efektem błędów czy nieumiejętności są wyraźne różnice wgotowej fakturze tynku. Zazwyczaj bywa ona miejscowo zbyt gładka (np. wokolicach pomostów rusztowań roboczych) lub zbyt chaotyczna, jakby niedogładzona po nałożeniu na ścianę. Czasem, na skutek błędów produkcyjnych, do tynku dostaje się nieco za grubego kruszywa większej średnicy – ścia- na wykończona takim tynkiem wygląda, jakby była podrapana śrubokrętem. Uniknąć Błędów wnadawaniu faktury można nauczyć się wyłącznie, ćwicząc wielokrotnie różne rozwiązania (baranki, korniki, łuski, tynki drapane), przestrzegając zaleceń producentów (konsystencja, temperatura przeróbki, sposób gruntowania) i stosując się do podstawowych reguł tynkarskich (przygotowanie tynku, właściwe i jednakowe wekipie narzędzia tynkarskie, warunki atmosferyczne, przerwy technologiczne). Ajedyną metodą naprawy źle zatartego tynku jest nałożenie nowego.

Odspojenie tynku

Wiszące na elewacji fragmenty wierzchniej wyprawy tynkarskiej lub tylko puste miejsca po niej to właśnie jednoznaczny przykład odspajania się tynku od podłoża. Przyczyną odspajania się tynku są najczęściej błędy wykonawcze (tynkowanie mokrego lub wilgotnego podłoża, zaniechanie wykonania bądź niewłaściwe albo niejednorodne gruntowanie, nocne przymrozki podczas prac, stosowanie produktów niekompatybilnych lub błędnych, zbyt intensywna kolorystyka ocieplonej elewacji). Sporadycznie spotykane są też wadliwe wyroby dopuszczone do sprzedaży, nieodporne na intensywne zamakanie. Sposobem naprawy odspojonego tynku jest wyłącznie jego usunięcie i położenie nowego. Tekst pochodzi z najnowszego wydania miesięcznika „Ładny dom”

Farba, którą użyjemy do pomalowania naprawionej elewacji, powinna mieć określone właściwości i być dopasowana do zastosowanego systemu ociepleń

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.