WIEŚCI ARCHITEKTONICZNE

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Zamiast rozbiórki nadbudowa?

Plany budowy wieżowca wmiejscu Pawilonu Emilii podzieliły opinię publiczną. Jedni cieszą się z nowego wieżowca, inni mówią, że zgoda na wyburzenie modernistycznego pawilonu to skandal. A gdyby dało się zjeść ciastko i mieć ciastko? Architekt Olek Novak-Zemplinski zaproponował rozwiązanie, wktórym planuje nadbudowę istniejącego pawilonu woparciu ocharakterystyczne formy istniejącego pawilonu.

Deweloper planuje jej wyburzenie, miłośnicy modernizmu czynią starania o jego zachowanie. Niedawna decyzja konserwatora o nieuznaniu pawilonu za zabytek spowodowała nasilenie dyskusji – dochodzimy do momentu, wktórym losy Emilii są już raczej przesądzone i są to ostatnie chwile na jej uratowanie, zanim zostanie zburzona.

Okazuje się jednak, że poza opcją wyburzyć i zastąpić wieżowcem albo zostawić i chronić, są też jeszcze inne pomysły. Jedną z opcji jest przeniesienie pawilonu zbudowanego wdużej mierze z prefabrykatów na nowe miejsce. Dziś prezentujemy zupełnie inny pomysł, wktórym architekt Aleksander Novak-Zemplinski z bioLINIA proponuje nadbudowę istniejącego pawilonu poprzez zwielokrotnienie charakterystycznego elementu Emilii.

Koncepcja przewiduje powtórzenie obrysu istniejącego pawilonu wgórnej części budynku zaczynającej się na poziomie końca prześwitu wsąsiednim InterContinentalu. Przy założeniu wysokości kondygnacji takiej jak piętra w Emilii (5 m) pozwoliłoby to uzyskać ok. 16-17 pięter w górnej części budynku. Pomiędzy częścią górną a pawilonem architekt proponuje kilka wersji części środkowej, która zapewniałaby dostęp światła do bloków położonych z tyłu budynku.

Jest to projekt jedynie koncepcyjny, jak mówi architekt, wynikły z potrzeby serca i raczej nie ma szans na realizację. Pokazuje jednak, że los modernistycznych budowli dla wielu osób jest bardzo ważny i stara się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby dać szansę na ocalenie wartościowych budynków, pozwalając jednocześnie na rozwój zabudowy wścisłym centrum miasta.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.