Trudniej o tanie działki

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

Problem w tym, że znaczną część obszaru miast stanowią grunty rolne, np. wKrakowie – niemal połowę, a wWarszawie – blisko jedną trzecią. Tymczasem od soboty każdy może kupić tylko taką działkę rolną, która ma mniej niż 0,3 ha, czyli 3 tys. m kw. Grunty rolne od 0,3 ha są zaś zarezerwowane dla rolników, którzy spełniają określone warunki (kwalifikacje, staż, miejsce zamieszkania). Ponadto ustawa umożliwia nabycie gruntów rolnych bliskim rolników, a także samorządom, Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Kościołom i związkom wyznaniowym.

Raczej nie ma co liczyć na to, że rolnicy będą masowo wydzielali z gruntów rol nych dział ki o powierz chni mniejszej niż 0,3 ha, czyli takie, które nie podlegają ograniczeniom. Ato dlatego, że nie pozwala na to Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 93 ust. 2a). Dopuszcza ona taki manewr tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdyby działka miała powiększyć sąsiednią nieruchomość. Oczywiście można próbować znaleźć na rynku tak małe działki rolne, bo do 2004 r. prawo pozwalało je wydzielać. Jednak tam, gdzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, takich niezabudowanych działek najpewniej jest jak na lekarstwo. A nikt nie kupi działki pod budowę domu na odludziu, gdzie nie ma żadnej infrastruktury.

Uwa ga! Bez ogra ni czeń moż na sprzedawać i kupować nieruchomości rolne, które „w dniu wejścia w życie ustawy, wostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne”. Ale czy na pewno wprzepisach nie ma furtki, która umożliwia obejście tego prawa? Pewne możliwości daje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Otóż na jej podstawie można zmienić przeznaczenie gruntu rolnego na budowlany. Dopiero po przeprowadzeniu takiej procedury administracyjnej, która jest dość długotrwała, można podzielić grunt choćby na działki tysiącmetrowe.

Odrolnienie nie w każdym przypadku jest możliwe. Dużo zależy od przydatności rolniczej ziemi. Jeśli ma klasę I-III, wówczas na zmianę jej przeznaczenia na budowlaną musi się zgodzić minister rolnictwa. Łatwiej jest odrol nić sła be rol ni czo grunty klasy IV-VI. Wtedy decyduje o tym gmina. Choć i ona musi mieć zielone światło m.in. od izby rolniczej. I jeszcze jedno, żeby móc uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, w praktyce działka musi się znajdować na terenie zwartej zabudowy ze względu na zasadę tzw. dobrego są siedz twa. Cho dzi o to, że co naj - mniej jedna sąsiednia działka musi być zabudowana. Konieczny jest także dostęp do drogi oraz możliwość podłączenia prądu.

– Zbywca przed transakcją musi odrolnić działkę, żeby móc ją następnie sprzedać inwestorowi – zaznacza adwokat Anna Woźniakowska-Dębiec z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Ograniczenia dotyczą wszystkich – poza powyższymi wyjątkami – nieruchomości rolnych. Zgodnie z ustawą są nimi grunty, co do których plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje innego sposobu wykorzystania niż rolny, niezależnie od tego, czy są położone w mieście czy na wsi.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.