Koszty utrzymania mieszkań odrobinę mniejsze niż rok temu

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Kwiecień był czwartym z rzędu miesiącem spadku kosztów utrzymania mieszkań – podał GUS.

– Do grona taniejących dóbr i usług do łą czy ły te sku pio ne w ka te go rii miesz ka nie – mó wi Bar tosz Tu rek z Lion’s Banku. I wyjaśnia, że zawiera ona m.in. koszty eksploatacyjne, wywozu śmieci, kanalizacji czy dostarczenia energii i wody, czynsze naj- mu, a także materiały wykończeniowe i wyposażenie. Porównując ceny w tych kategoriach, GUS oszacował, że w kwietniu ceny były o 0,9 proc. niższe niż przed rokiem. – Dokładniejsze dane są dostępne za marzec. Wynika z nich, że w okresie 12 miesięcy staniały: opał, gaz, energia elektryczna, AGD i wyposażenie mieszkań – doda je Bar tosz Tu rek. Sza cu je, że na utrzymanie mieszkania czteroosobowa rodzina wydaje obecnie 864,3 zł mie sięcz nie, czyli o 7 zł mniej niż rok temu.

– Korekta jest symboliczna. Jednak cieszyć może fakt, że okresów ma le ją ce go kosz tu utrzy ma nia mieszkań próżno szukać wnajnowszej historii Polski – komentuje analityk Lion’s Banku.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.