Nietypowe zwolnienie z podatku ze sprzedaży nieruchomości

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

Care. Według niego nie ma znaczenia, od ko go się nie ru cho mość lub udział w niej kupuje.

Po twierdzi ła to Iz ba Skar bowa wKatowicach wodpowiedzi na wniosek o interpretację podatkową w tej kwestii. Marek Siudaj opowiada, że zwróciła się o nią podatniczka, która zbyła udział wotrzymanej wdarowiźnie nieruchomości. Uzyskane pieniądze zamierzała przeznaczyć na spłatę kredytu, jaki zaciągnęła na kupno mieszkania, które zajmuje obecnie wspólnie z małżonkiem, oraz na odku pie nie od nie go udzia łu w tym mieszkaniu.

Izba w interpretacji z 17 maja tego ro ku (sygna tu ra IBPB-2-2/4511297/16/NG) zaaprobowała oba te cele.

– Wprawdzie urzędnicy dość długo wyjaśniali, że konieczne jest, aby kredyt spłacany został zaciągnięty przed datą uzyskania przychodu, że środki muszą być przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, co z grubsza oznacza zapewnienie sobie dachu nad głową, lecz ostateczna konkluzja była pozytywna dla podatniczki – mówi Siudaj. I dodaje, że także do drugiego z tych celów mieszkaniowych urzędnicy nie mieli obiekcji, bo małżonkowie kupili mieszkanie przed zawar ciem związ ku. To oznacza, że udziały w nieruchomości przynależą do majątku osobistego tych dwoj ga, czyli nie wcho dzą w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej. – Podatniczka zamierzała odkupić od męża jego udziały i w rezultacie wejść w posiadanie większości z nich lub wszystkich. To oznaczałoby, że mąż w razie komplikacji nie miałby prawa do lokalu – tłumaczy ekspert Tax Care.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.