Mieszkania

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

– Czy słyszałeś o czymś takim jak TBS, Towarzystwo Budownictwa Społecznego? – zapytaliśmy studentów na jednej z warszawskich uczelni. Odpowiedź przecząca padła aż w ośmiu na 10 przypadków. I chyba trudno się dziwić, bo w ostatnich latach, kto tylko mógł, kupował mieszkanie, najczęściej na kredyt. Pęd Polaków do własności, która stała się synonimem sukcesu, kolejne rządy pobudzały ulgą podatkową, a ostatnio – dopłatą do kredytu w programach: „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych”.

Młodzi mają prawo nie pamiętać TBS-ów również dlatego, że siedem lat temu rząd zlikwidował działający przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. To za pośrednictwem tego funduszu budżet wspierał społeczne budownictwo czynszowe. Wefekcie, o ile w połowie poprzedniej dekady TBSy i spółdzielnie budowały 5-7 tys. mieszkań rocznie, to w ubiegłym roku powstało ich już tylko niespełna 1,3 tys. Są to spółki, najczęściej gminne, które działają na zasadach non profit. Innymi słowy budują i zarządzają czynszówkami nie dla zysku, ale żeby realizować cel statutowy, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa danej gminy.

Uwaga! Wprzeciwieństwie do firm deweloperskich, które budują mieszkania na sprzedaż głównie w największych miastach, TBS-y można spotkać także wniewielkich miasteczkach. Ich listę można znaleźć np. na stronie TBS24.pl.

Mieszkania w TBS-ach są dla tych, którzy marzą o samodzielnym lokum, ale zarobki mają zbyt wysokie, aby móc się ubiegać o mieszkanie w gminnej czynszówce, a za małe – aby zaciągnąć kre dyt na za kup włas ne go lo kum. Przy przyjmowaniu najemców TBS stosuje kryterium dochodowe. Jest ono różne w poszczególnych województwach. Ponadto wysokość limitu zależy od liczebności gospodarstwa domowego. I tak, zgodnie z Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, aby starać się o mieszkanie z TBS-u, dochód nie może przekraczać 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wwojewództwie o więcej niż 20 proc., jeśli mieszkamy sami. Wprzypadku gospodarstw dwuosobowych dopuszczalna jest nawet 80-procentowa nadwyżka. Rodziny liczniejsze dostają zaś kolejne 40 proc. na każdą osobę (np. dziec ko). Np. sin giel sta ra ją cy się o mieszkanie w którymś z TBS-ów wwojewództwie dolnośląskim nie może miesięcznie zarabiać więcej niż ok. 5,9 tys. zł, zaś wwojewództwie kujawsko-pomorskim – ok. 5,1 tys. zł. Z kolei zarobki brutto trzyosobowej rodziny mogą tam sięgać odpowiednio: 10,9 tys. i ok. 9,4 tys. zł.

Uwaga! WTBS24.pl zwracają uwagę, że ustawa, na podstawie której działają TBS-y, nie mówi nic o minimalnym dochodzie. Niektóre mogą jednak wymagać np. połowy kwoty ustawowego maksimum. Po co? Bo najemcy muszą płacić wyższy czynsz niż lokatorzy w czynszówkach komunalnych. To, czy w danym TBS obowiązują minimalne progi dochodów i wjakiej wysokości, zależy więc od decyzji zarządu towarzystwa.

I jeszcze jedno. TBS ma prawo weryfikować dochody co dwa lata. Po co? Chodzi o to, aby lokatorzy, których zarobki przekroczą dozwolony pułap, decydowali się na kupno własnego M.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.