Montaż okien, przez które wpada więcej światła

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

lansu ciepła. Podstawę tego stanowi dobra termoizolacyjność, która zachowana została mimo wprowadzenia smuklejszych profili okiennych, jednocześnie gwarantuje niskie straty energii cieplnej i obniżone koszty ogrzewania całego budynku. Okna mają maksymalny współczynnik przenikalności ciepła Uw (czyli dla całego okna) równy 0,8 W/ (m2K).

– Jestem zadowolony z tempa prac. Jak na razie – a jesteśmy już po montażu okien – idą zgodnie z harmonogramem, a nawet lekko go wyprzedzają. Uczestnicy od rana są gotowi i chętni do pracy. Widać, że mają realne poczucie, że są potrzebni i budują – być może – dla siebie – relacjonuje Hernan Gomez, architekt „Domu Marzeń”.

Okna zamontowane zostały w taki spo sób, by miej sca ich po łą cze - nia z mu rem by ły szczel ne. Dla te - go pian ka zo sta ła osło nię ta z obu stron pasami folii – od wewnętrznej strony domu paroizolacyjnej, a od zewnątrz – wyso ko pa ro prze pusz - czelnej. Chroni to piankę przed zawilgoceniem, dzięki czemu zachowa ona swe właściwości termoizola cyj ne.

Przypomnijmy, że program można oglądać w soboty o 20, przez całe wakacje. Wielki finał na żywo odbędzie się 31 sierpnia. Widzowie spośród dwóch finałowych par wybiorą jedną, która zwycięży i otrzyma klucze do domu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.