Odziedziczył pół domu, stracił dopłatę w „MdM”

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

nie odebrał, to pojawiła się wątpliwość, czy w tej sytuacji może ubiegać się o zwrot VAT-u.

Inwestor uznał, że rozwiązaniem może być oddanie odziedziczonej części domu matce. Wtedy stałaby się jedyną jego właścicielką. Jej syn stałby się zaś wyłącznie właścicielem budynku, któ re go do tyczy ło by wsparcie „MdM”. Ale zanim inwestor zdecydował się na to rozwiązanie, zadał pytanie izbie skarbowej, czy dzięki darowiźnie uzyska zwrot VAT.

Niestety, odpowiedź Izby Skarbowej w Katowicach (sygnatura IBPB2-2/4511- 518/16/JG) była negatywna. – Zdaniem urzędników, nawet jeśli podatnik odda udział w domu rodziców, i tak nie będzie mógł odzyskać VAT. Wszystko przez zapis mówiący, że osoby korzystające ze wsparcia w nabyciu pierwszego mieszkania nie mogą być właścicielami domu czy mieszkania – wyjaśnia Marek Siu daj. Otóż nie mo gą ubie gać się o zwrot VAT osoby, które do momentu złożenia wniosku były „właścicielem lub współwłaścicielem budynku, je że li je go udział w przy pad ku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny”. Tymczasem, co przyznał autor wniosku, wrazie zniesienia współwłas no ści do odzie dzi czo ne go do - mu ro dzi ców, uzyskał by on prawo do co najmniej jednego lokalu mieszkalnego. A ponieważ zapis mówi, że chodzi o okres przed złożeniem wniosku, to nawet prze ka za nie mat ce udziału w mieszkaniu nie zmieniłoby sytuacji. – Więc zwrotu VAT, mimo że w sumie należącego się podatnikowi, tym razem nie będzie – kończy ekspert Tax Care.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.