Gdzie się najlepiej żyje?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

bilności. „Gwałtowne akty terroryzmu miały miejsce w wielu krajach, np. Turcji, Bangladeszu, Pakistanie, Francji, Belgii czy USA. To był rok naznaczony terroryzmem” – napisali eksperci EIU w raporcie.

Wniektórych krajach jakość życia zdecydowanie spadła przez konflikty zbrojne. Chodzi m.in. o Libię, Syrię, Irak czy Ukrainę. Stolica Syrii – Damaszek – w rankingu EIU znalazła się na ostatnim, 140. miejscu z wynikiem 30,2 pkt. Miasto zanotowało w ostatnich pięciu latach najwyższy spadek procentowy w rankingu. Niewiele wyżej jest Kijów – na 131. pozycji – w którym szczególnie źle została oceniona „stabilność”.

Wostatnich latach bardzo mocno pogorszyła się też jakość życia wamerykańskim Detroit (miasto od lat się wyludnia i kilka lat temu ogłosiło bankructwo). Generalnie amerykańskie miasta ostatnio wrankingu jakości życia spadają. „To częściowo wynika z niepo ko jów spo łecz nych zwią za nych z licznymi ofiarami wśród czarnoskórych obywateli albo przebywających wareszcie, albo zastrzelonych na ulicy, mimo że nie byli uzbrojeni” – piszą analitycy EIU w raporcie.

Spadek jakości życia zanotował też Paryż (32. wrankingu), głównie wskutek zamachów terrorystycznych, oraz Ateny (69. pozycja), które ucierpiały przez trwającą przez kilka lat recesję w Grecji. We dług ana li tyków EIU le piej niż wAtenach (75,3 pkt w rankingu) obecnie ży je się w War szawie ( 80,3 pkt w rankingu i 65. pozycja). Zdaniem EIU, chociaż Melbourne na pierwszym miej scu i War szawę na 65. miej scu dzieli aż 17,2 pkt proc. w rankingu, to wszystkie miasta na tym poziomie mają stosunkowo mało wyzwań, jeśli chodzi jakość życia obywateli.

Dla porównania o dwie pozycje wyżej – na 63. miejscu – znalazła się stolica Słowacji Bratysława. Niżej w rankingu znalazły się jednak tak nowoczesne miasta jak Dubaj (74. pozycja) czy Kuwejt (81. miejsce).

Wostatnich pięciu latach Warszawa poprawiała swój wynik średnio o 2,1 proc. rocznie. Ale miało to miejsce głównie w ubiegłych latach. Wostatnim roku Warszawa w rankingu straciła bowiem jedną pozycję. Wrankingu z 2015 r. była na 64. pozycji z wynikiem 80,7 pkt.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.