Jak się pozbyć z domu śmieci i ścieków?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

Powstają wkażdym domu. Zawierają głównie detergenty, odchody i resztki jedzenia. Mimo że kanalizacja – zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna – wydaje się prostą instalacją, należy jej poświęcić sporo uwagi. Dzięki temu unikniemy przykrych zapachów wpomieszczeniach i głośnego przepływu nieczystości.

To, ile ścieków powstaje w domu, zależy od wielkości rodziny, wyposażenia łazienek oraz nawyków higienicznych domowników – czy pamiętają o tym, aby oszczędzać (czyli szanować) wodę, czy nie. Dlatego w 4-osobowej rodzinie dzienne zużycie wody może wynosić 355-660 l.

Sposób montażu instalacji kanalizacyjnej zależy od tego, czy jest to dom niepodpiwniczony, czy ma piwnicę.

Wbudynku niepodpiwniczonym wewnętrzne rury kanalizacyjne układa się, zanim zostanie wykonana podłoga na gruncie. Doprowadza się je do zaplanowanych wcześniej urządzeń sanitarnych oraz sprzętów wkuchni i łazienkach, a także do pionów na piętrze. Po zakończeniu montażu trzeba sprawdzić wszystkie połączenia. Najprościej zrobić to, zatykając główną rurę odprowadzającą ścieki na zewnątrz domu i napełniając wodą pozostałe przewody do poziomu przyszłej płyty fundamentowej. Jeśli taka próba wypadnie pomyślnie, wówczas kanalizację można zasypać ziemią i wykonać podkład betonowy.

Zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacyjnej – między domem a kanałem ulicznym (albo szambem lub przydomową oczyszczalnią) – układa się ze spadkiem minimum 2 proc. Jego średnica powinna być co najmniej równa średnicy największego przewodu odpływowego.

Wbudynku podpiwniczonym rozprowadzenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wykonuje się dopiero po wykonaniu stanu surowego, czyli po wymurowaniu wszystkich ścian i stropów. Zwykle rury prowadzi się po wierzchu, wzdłuż ścian piwnicy. Ponadto wścianie zewnętrznej domu należy pozostawić przepust do głównej rury odpływowej. Jeśli dom buduje się na terenie skanalizowanym, trzeba go podłączyć do sie- ci w ulicy. Natomiast w okolicy, która nie jest skanalizowana, ścieki zwykle gromadzi się w szambie. Jednak lepszą opcją (znacznie tańszą weksploatacji, chociaż droższą wbudowie) jest przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Aby można było odprowadzać ścieki z domu do ulicznego kolektora, trzeba uzyskać na to zgodę z przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Rodzaj ścieków, jakie można usuwać, zależy od tego, jaka sieć została ułożona. Jeśli jest to kanalizacja:

– bytowo-gospodarcza (a tak jest najczęściej), to można do niej odprowadzać tylko ten rodzaj ścieków; deszczówka i woda z drenażu powinny być odprowadzane do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych (np. rzeki lub kanału). Jeżeli odbiorniki te nie leżą na terenie posesji, odprowadzenie do nich wo dy na le ży uzgod nić z właścicielem odbiornika lub instytucją nim zarządzającą;

– ogólnospławna, to ścieki z domu i wody opadowe można do niej odprowadzać jednym przykanalikiem;

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.