BGK dzieli pieniądze na kredyty i dotacje na budowę czynszówek

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

cia – może wynieść od 35 do 55 proc. wartości inwestycji. Np. jeśli miałaby powstać nowa czyn szów ka z mieszkaniami socjalnymi, budżet sfi nan su je 35 proc. kosz tów. Nato - miast w przypadku adaptacji budynku na noclegownię dopłata sięgnie 55 proc. wydatków.

Wnioski o dotację wtej edycji programu można składać do końca września. BGK ma potem trzy miesiące na ich ocenę i podjęcie decyzji o przyznaniu bądź odmowie dotacji. Naczelnik wydziału obsługi programu budownictwa socjalnego wBGK Anita Łygan poinformowała, że od początku trwania tego programu, czyli od 2007 r., bank przyznał dotacje w łącznej wysokości ponad 735 mln zł dla przeszło 1150 przedsięwzięć mieszkaniowych. – Dotychczas powstało ponad 12 tys. lokali socjalnych, komunalnych i chronionych oraz ponad 900 miejsc wnoclegowniach i domach dla bezdomnych. Kolejne 4,6 tys. lokali/miejsc jest w trakcie realizacji. Np. w ubiegłym miesiącu oddana została do użytkowania czynszówka z 11 mieszkaniami wmiejscowości Trąbki (gmina Pilawa). To pierwsza inwestycja realizowana przez tę gminę.

Statystyki dotyczące budownictwa czynszowego mogą napawać optymizmem. Według GUS, w okresie siedmiu miesięcy gminy, zakłady pracy i towarzystwa budownictwa społecznego wcałym kraju zdecydowały się na budowę łącznie ok. 1,2 tys. mieszkań, czyli o ponad 53 proc. więcej niż w takim samym okresie przed rokiem. Blisko trzykrotnie większa była liczba mieszkań – ponad 2,2 tys. – na które ci inwestorzy uzyskali pozwolenie na budowę.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.