Energooszczędne rozwiązania na poddaszu

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Pierwsza Strona -

Przy czym nie tylko sama grubość ocieplenia ma wpływ na wielkość strat ciepła przez dach. Już na etapie projektowa nia ta kie go do mu waż ne jest uwzględnienie miejsc, wktórych mogą utworzyć się mostki cieplne. Szczególnie dobrze należy izolować połączenia: kominów, ścian zewnętrznych, okien połaciowych i innych elementów z połacią dachu. Ważne jest również dobór odpowiednich okien dachowych. Stają się one po osadzeniu w połaci częścią przegrody, która powinna zapobiegać ucieczce ciepła. Trzeba również zadbać o to, by prace budowlane były prowadzone prawidłowo. Najczęściej popełnianymi błędami wykonawczymi wkażdej konstrukcji dachu są: zamiana materiałów i produktów na takie, które nie spełniają wymagań założonych wprojekcie; brak ciągłości izolacji cieplnej wynikający z niestarannego montażu, a wdachach stromych dodatkowo – rezygnacja z zabezpieczenia izolacji przed zawilgoceniem wodą opadową od zewnątrz i parą wodną od wewnątrz. Wpierwszych budowanych wPolsce domach energooszczędnych specjaliści często odradzali montowanie okien wdachu na rzecz okien tradycyjnych, umieszczanych wścianach szczytowych. Jednak wostatnich latach sytuacja znacznie się zmieniła na korzyść okien połaciowych. Najnowocześniejsze modele pomagają obniżyć zużycie energii, mają nowocześniejszy design i zapewniają większy komfort użytkowania.

Jeżeli zależy nam na ciepłym domu, to wybierając okna dachowe, musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Ramy energooszczędnych okien połaciowych są zazwyczaj szersze niż standardowe. Wykonuje się je z profili drewnianych, najczęściej z klejonki sosnowej impregnowanej ciśnieniowo, wykończonej lakierem akrylowym albo z PCW (profile trójkomorowe). Niektóre z modeli mają ramy z wypełnieniem materiałem izolacyjnym.

Energooszczędne okna wyposażone są z reguły w trójszybowy pakiet połączony ciepłą ramką dystansową. Taka szyba charakteryzuje się izola- cyjnością cieplną na poziomie U = 0,5 W/ (m2·K). Przy czym najcieplejsze szyby zbudowane są aż z czterech tafli szkła hartowanego o grubości 4 mm każda. Taki zestaw jest hermetycznie wypełniony gazem szlachetnym, np. kryptonem. Wewnętrzna szyba okna energooszczędnego powinna być pokryta powłoką niskoemisyjną, która odbija promieniowanie cieplne, np. emitowane przez grzejniki w domu. To zapobiega wychładzaniu poddasza wzimie, a przegrzewaniu wlecie. Zastosowanie takiej szyby pozwala na zredukowanie strat ciepła przez okna nawet o 25 proc. Wszystkie te parametry zmniejszają przenikalność cieplną dla całego szklenia. Współczynnik przenikania ciepła Unajlepszych szyb może wynosić nawet 0,3 W/ (m2·K).

Niezmiernie ważnym elementem energooszczędnego okna dachowego są uszczelki. Najcieplejsze okna mają poczwórny system uszczelek, które zapobiegają tworzeniu się mostków termicznych na styku skrzydła i ościeżnicy. Uszczelki wykonane są z wysokiej jakości gumy na bazie kauczuku. Współczynnik przenikania ciepła tych okien wynosi ok. 0,7 W/ (m2·K), a nawet 0,58 W/ (m2·K), co umożliwia montaż wbardzo wymagających domach pasywnych.

Wraz z rosnącą popularnością dachów płaskich na rynku pojawiły się okna specjalnie dla nich przeznaczone. Mają one wymiary od 60 x 60 do 120 x 220 cm i mogą być osadzane wpołaciach o nachyleniu 0-15°. Nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.