Pomagać kupić czy nająć mieszkanie?

Gazeta Wyborcza - Dom (Nieruchomosci) - - Dom -

„Mieszkanie plus” – tak nazywa się ogłoszony przez rząd PiS tuż przed wakacjami program, wramach którego polskie rodziny będą mogły tanio najmować mieszkania. Poprzedni rząd pro gra ma mi „ Ro dzi na na swo im” i „Mieszkanie dla młodych” pomagał kupującym dostać mieszkania na kredyt. Ma być tanio, bo rząd dopłaci do bu dowy czyn szó wek na dział kach przekazanych przez państwowe instytucje. Dzięki temu koszt budowy m kw. nie powinien przekroczyć 3,5 tys. zł. Z kolei od tych kosztów zależą stawki czynszu. Mają być one znacznie tańsze niż rynkowe, np. wWarszawie nie wyższe niż 20 zł za m kw. (bez opłat za media).

Ale czy takiej pomocy oczekują Polacy? – Większość Polaków chce mieszkać wlokalach, które posiadają na własność – mówi Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku. – Wynika to wdużej mierze z polityki mieszkaniowej państwa, która od 1989 r. konsekwentnie wspiera zakup mieszkań i domów, a nie ich wynajmowanie. Temu służyło zarówno uwłaszczanie mieszkań spółdzielczych, jak i dopłaty do kredytów hipotecznych – tłumaczy Pogorzelski.

Aż 67 proc. Po la ków miesz ka wmieszkaniach, których są właścicielami lub współwłaścicielami – wynika z badania przeprowadzonego wczerwcu na zlecenie grupy ING w 13 krajach. Tylko 15 proc. ankietowych najmuje lokale, a 11 proc. mieszka z rodzicami lub przyjaciółmi i nie płaci czynszu.

Podobne przywiązanie do własności mają Hiszpanie (72 proc. mieszka u siebie), Luksemburczycy (70 proc.) czy Włosi (69 proc.). Natomiast inne zwyczaje mają nasi zachodni sąsiedzi. Aż 57 proc. Niemców i 46 proc. Austriaków mieszka wwynajętych mieszkaniach.

Polskie mieszkania i domy w ponad 80 proc. nie są obciążone kredytem. WHolandii 80 proc. to kredytowane nieruchomości. Jeśli zapytać Polaków, gdzie i jak chcieliby mieszkać, większość marzy o większym mieszkaniu, watrakcyjniejszej okolicy. Ale gdy oceniają to, co posiadają, okazuje się, że większość jest zadowolona. 73 proc. chwali bezpieczną okolicę (6 proc. ankietowanych jest z tego niezadowolonych), 72 proc. krótki dojazd do pracy (8 proc. na to narzeka), tyle samo ceni infrastrukturę, a więc bliskość sklepów czy dobrą komunikację publiczną (9 proc. chciałoby to zmienić).

Jedynym aspektem, wprzypadku którego liczba niezadowolonych przewyższa zadowolonych, jest koszt utrzymania mieszkania. Bardziej na finansowe obciążenia narzekają kredytobiorcy. 41 proc. przyznaje, że trudno lub bardzo trudno jest im zapłacić ratę kredytową. Czynsz z trudnością opłaca 34 proc. najemców. Z kolei większość najemców narzeka na swoją sytuację mieszkaniową. – Najem sprzyja mobilności i nie wymaga ponoszenia ryzyka związanego ze spłacaniem kredytu mieszkaniowego – mówi Karol Pogorzelski. Jego zdaniem, żeby Polacy przekonali się do najmu, musi poprawić się oferta – wynajmowanych mieszkań musi być więcej, muszą być tańsze i lepszej jakości. A pod tym względem Polska odstaje od śred niej. 44 proc. Po la ków ży je wprzeludnionych mieszkaniach – wynika z danych Eurostatu. Spośród analizowanych 13 krajów gorzej jest tylko w Rumunii, gdzie w ciasnocie żyje 52 proc. populacji. Nadal aż 9 proc. Polaków mieszka w lokalach bez łazienki lub np. z cieknącym dachem (gorzej wypada tylko Rumunia).

Największym problemem, na który wskazał w naszym kraju co drugi badany, są zagrzybienie i pleśń w domu – wynika z kolei z badań przeprowadzonych niedawno przez niemieckich i polskich naukowców. Nic więc dziw ne go, że Po la cy, je śli oczekują pomocy państwa związanego z mieszkaniem, to na jego zakup, a nie najem. Co trzeci ankietowany chciałby zwolnienia z podatku VAT wydatków na budowę lub remont nie ru cho mo ści (w 2014 r. znacznie zawężono zakres zwolnienia z tego podatku kosztów materiałów budowlanych).

Drugą oczekiwaną od państwa pomocą, którą wskazał co piąty badany, są dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego, czyli tak jak w programie „Rodzina na swoim” (program działał od 2006 r., rząd przez osiem lat płacił za kredytobiorcę połowę odsetek).

Również co piąty wskazuje na dopłatę do wkładu własnego, czyli mechanizm działającego jeszcze programu „Mieszkanie dla młodych”. Polacy (19 proc. ankietowanych) czekają też na atrakcyjne programy oszczędnościowe, wramach których mogliby odkładać na mieszkanie.

– Badania pokazują, że Polacy wolą dopłaty do kredytu, a nie wspieranie budownictwa na wynajem promowanego przez rząd – dodaje Karol Pogorzelski.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.