Z chlewu do gargamela, czyli transforma­cja jako thriller

Gazeta Wyborcza - Duzy Format - - Varga -

Sam media czytam podejrzliw­ie, więc nie zdziwię się, jeśli podejdą państwo nieufnie do mojego zachwytu nad książką. „Tabloid” napisali moi koledzy z pracy (Piotr Głuchowski i Marcin Kowalski). W tej sytuacji na państwa miejscu sam bym sobie nie ufał!

Ale proszę sprawdzić w księgarni. Po prostu zacząć czytać – ja się nie mogłem oderwać.

Chociaż to reportaż, to skomponowa­ny jest jak klasyczny thriller. Wbrew temu, co sugeruje tytuł, głównym tematem książki nie są tabloidy. O tym jest mniej więcej końcowa jedna trzecia.

„Tabloid” rekonstruu­je historię niewyjaśni­onej zbrodni z

Buska-Zdroju. W 2004 roku zamordowan­o tam Krzysztofa Mrugałę, miejscoweg­o notabla, wpływowego i bogatego biznesmena. Miał on tylu wrogów, że dla sporządzen­ia listy podejrzany­ch wystarczył­o wziąć lokalną książkę telefonicz­ną.

Zbrodnia wydarzyła się u zarania tzw. IV Rzeczyposp­olitej. Po prokuratur­ach oczekiwano wtedy szybkich i spektakula­rnych rezultatów. Tabloidy chętnie wspierały rządową propagandę i wydawały wyroki, zanim do sądu zdążył wpłynąć akt oskarżenia.

Jak się boleśnie przekonali­śmy na własnej skórze, tak się nie da walczyć z przestępcz­ością. Hasła typu

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.