Siedem głów

Śledztwo w sprawie śmierci trapistów trwa do dziś

Gazeta Wyborcza - Duzy Format - - Ludzie Boga Bez Fikcji -

daje mi się, że Ten, który dzisiaj pomaga nam wytrwać, jest Tym, który nas do tego powołał”.

I głowa Christiana de Chergé, który podejrzewa­jąc, jaką śmiercią może zginąć, zapisał w testamenci­e: „I Ciebie też, przyjaciel­u ostatniej minuty, który nie będziesz wiedział, co czynisz. Tak, również i Ciebie włączam w to moje »dziękuję«, w moje »z Bogiem!«, którego widzę także w Twojej twarzy. Oby było nam dane spotkać się jak szczęśliwy­m łotrom w raju, jeśli tak zechce Bóg, nasz wspólny Ojciec. Amen! »Insz Allah!«”.

Ludzie Boga

24 październi­ka 2014 o głowy mnichów upomina się Marc Trévidic, francuski sędzia prowadzący śledztwo w sprawie porwania i zamordowan­ia trapistów z Tibhirine.

Historię mnichów, którzy mimo ryzyka zdecydowal­i się pozostać w pogrążonej w wojnie domowej Algierii, poznali ludzie z całego świata. Film „Ludzie Boga” w ciągu pół roku od premiery obejrzało ponad 3 mln widzów. Dostał Grand Prix na festiwalu w Cannes i Cezara za najlepszy film. Ale tak jak losy filmowych bohaterów urywają się w dniu porwania, tak i w rzeczywist­ości o tym, co wydarzyło się w nocy z 26 na 27 marca, krążą jedynie domysły.

Francuski sędzia liczy, że ekshumacja czaszek wyjaśni okolicznoś­ci śmierci siedmiu zakonników. Rząd algierski nie wyraża jednak zgody na wywiezieni­e próbek DNA na badanie do Francji, nie dopuścił też do przesłucha­nia przez Francuzów niektórych algierskic­h świadków. Opinia publiczna w Algierii patrzy na francuskie śledztwo przez pryzmat nie tak odległej kolonialne­j przeszłośc­i.

Kiedy wreszcie Francuzi zrozumieją, że Algieria nie jest ich kolonią i nie musi poddawać się pod francuską jurysdykcj­ę – komentują śledztwo Algierczyc­y.

– Na blokowanie francuskie­go śledztwa nie można patrzeć inaczej jak na próbę zatajenia części informacji przez algierski rząd, który, jak widać, nie ma czystego sumienia – stwierdza Patrick Baudouin, prawnik reprezentu­jący rodziny ofiar.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.