Kiedy opieka

Gazeta Wyborcza - Duzy Format - - Varga -

W Polsce system orzekania o niepełnosprawności jest rozproszony. Komisje ZUS-owskie oceniają zdolność osoby niepełnosprawnej do pracy, powiatowe – określają ogólny stan zdrowia. Szczegóły orzekania są zapisane w kilkudziesięciu różnych dokumentach i mają wpływ na wiele rodzajów świadczeń. W przypadku dzieci kryteria niepełnosprawności, od których uzależnione jest przyznanie stałej opieki, określa rozporządzenie ministra polityki społecznej z 2002 r. Według niego stała opieka powinna być przyznana, jeśli dziecko ma niedowład kończyn utrudniający poruszanie się lub chwytanie, ciężkie choroby upośledzające sprawność organizmu, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, nowotwory, psychozy lub ostrą padaczkę, poważne problemy ze wzrokiem i słuchem. W takiej sytuacji rodzic, który zrezygnuje z pracy na rzecz opieki, otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1477 zł. Jego obecną wysokość wywalczyli rodzice protestujący w Sejmie w 2014 r. Wcześniej wynosiło 620 zł.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.