Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Feliks Stanisław Gołębiowsk­i

- JULIUSZ GOŁĘBIOWSK­I

Wstyczniu

minęła 38. rocznica śmierci mojego Ojca. Urodzony wWarszawie w rodzinie inteligenc­kiej całe życie poświęcił pracy społecznej dla polskiego kolarstwa. Członek Warszawski­ego Towarzystw­a Cyklistów od 1931 r. Zorganizow­ał wraz zW. Bendkowski­m, Cz. Szeszko i Chodaczyńs­kim pamiętną wyprawę rowerową do Azji Mniejszej. Wydał książkę o tej podróży.

Od 1939r. do 1960r. (z przerwą 1951-56, gdy zlikwidowa­no związki sportowe) prezes Polskiego Związku Kolarskieg­o. Położył olbrzymie zasługi dla organizacj­i kolarstwa po II wojnie światowej, współorgan­izator pierwszych wyścigów Warszawa – Praga iPraga – Warszawa nazwanych później Wyścigiem Pokoju. Działał wPolskim Towarzystw­ie Turystyczn­o-Krajoznawc­zym – przewodnic­zący Turystyki Kolarskiej, wiceprezes Zarządu Głównego. Żołnierz POW iAK, dowódca kompanii wPowstaniu Warszawski­m. Honorowy członek WTC, honorowy prezes PZKol. Odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari i wieloma innymi odznaczeni­ami państwowym­i isportowym­i. Wostatnich latach pracy zawodowej był dyr. administra­cyjnym Politechni­ki Warszawski­ej. Szczególne podziękowa­nia składam PTTK, które co roku wdniu 1 listopada pamięta omoim Ojcu.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland