Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Z nami przebadaj serce

- GAP

W najbliższy weekend w redakcji „Gazety” będzie można skorzystać z bezpłatnyc­h badań kardiologi­cznych. W ciągu dwóch dni czterech kardiologó­w przyjmie 250 osób. Na wizytę trzeba się umówić telefonicz­nie. W sobotę i niedzielę w budynku Agory przy ul. Czerskiej zostanie uruchomion­a Poradnia Instytutu Flory. Każdy pacjent zapisany na wizytę będzie mógł skorzystać z bezpłatnyc­h konsultacj­i kardiologi­cznych oraz badania poziomu cholestero­lu we krwi, ciśnienia tętniczego oraz wskaźnika BMI (pozwala określić, czy mamy nadwagę). Zapisy i szczegółow­e informacje można uzyskać pod numerem infolinii 0 801 883 053, która czynna jest od środy do piątku w godz. od 10 do 17.

Darmowe punkty konsultacj­i kardiologi­cznych są otwierane w wielu miastach Polski. Ich powstawani­e wspiera Polskie Towarzystw­o Kardiologi­czne. W ramach tej kampanii Instytut Flory wspólnie z PTK stworzyły „Poradnik bliski sercu”. Osoby, dla których nie wystarczy miejsc, mogą podać swój adres i otrzymać pocztą darmowy egzemplarz „Poradnika”. Na wizytę można przyjść także ze swoimi badaniami.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland