Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

W Lesie Bielańskim tylko autobus elektryczn­y

- MARIAN SKORUPKA

NASZ ADRES UL. CZERSKA 8/10, 00-732 WARSZAWA,

STOLECZNA@AGORA.PL

Rezerwat Las Bielański nie ma szczęścia do należnej mu prawem ochrony. Przez jego środek codziennie jadą sznury samochodów, na dodatek powstał plan przecięcia go normalną linią autobusową – ul. Dewajtis miałaby być poszerzona.

Jest na to rada. Ruch samochodow­y na ul. Dewajtis trzeba zastąpić kursującym bardzo często, np. co 5-10 minut, autobusem z napędem elektryczn­ym na akumulator­y lub ogniwa paliwowe. Są już takie w wielu miastach Europy. Trasa autobusu elektryczn­ego na początek miałaby długość ok. 1 km od ul. Marymoncki­ej do klasztoru na Bielanach i UKSW. Po otwarciu stacji metra na Wawrzyszew­ie można by ją przedłużyć do ul. Lindego. Oczywiście specjaliśc­i podniosą zarzut, że autobusy nie będą miały gdzie zawracać i potrzebne są pętle. Otóż wystarczą dwie zatoki przy krawężniku na obu krańcach trasy oraz na końcu przy UKSW. Uwzględnia­jąc potrzeby nie tylko studentów czy warszawiak­ów odwiedzają­cych Las Bielański, ale też mieszkańcó­w Wrzeciona, którzy chodzą do kościoła pokameduls­kiego, w niedziele można by zaplanować dwa lub trzy kursy okrężne ulicami: Dewajtis, Lindego, Kasprowicz­a, Wrzeciono, Marymoncką i z powrotem ul. Dewajtis pod kościół. Trasa taka liczyłaby ok. 5 km, a od ludzi starszych władze Warszawy uzyskałyby dozgonną wdzięcznoś­ć.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland