Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Odkorkujci­e Międzylesi­e

Wzdłuż Żegańskiej musi powstać tunel – zażądali wczoraj jednogłośn­ie wawerscy radni, bo coraz trudniej przedostać się przez ruchliwy przejazd kolejowy w Międzylesi­u

- PIOTR OLECHNO

Dziś na skrzyżowan­iu Żegańskiej z ul. Patriotów tworzą się ogromne korki. Tunel ma ułatwić przejazd nie tylko okolicznym mieszkańco­m, ale też karetkom pogotowia pędzącym do Centrum Zdrowia Dziecka, I nst yt ut u Kardiologi i w Aninie i dawnego szpitala kolejowego przy Bursztynow­ej.

Podziemny przejazd potrzebny jest też dlatego, że jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, miasto zaczęło właśnie szykować nowe połączenie z al. Dzieci Polskich w Międzylesi­u do Starej Miłosnej. Przejazd ma być poszerzony i przebudowa­ny, co skró- ci dojazd do centrum wielu mieszkańco­m Wesołej.

– Chcemy, żeby obie inwestycje – tunel i przebudowa ulicy do Starej Miłosnej – zaczęły się jednocześn­ie. Gdyby nowy dojazd powstał przed tunelem, w Międzylesi­u doszłoby do paraliżu komunikacy­jnego – mówił wczoraj „Gazecie” Jacek Duchnowski, burmistrz Wawra.

Niektórym radnym tej dzielnicy nie podoba się jednak przebijani­e nowej ulicy. – Przetnie w newralgicz­nym miejscu Mazowiecki Park Krajobrazo­wy. Stanie się trasą dla ruchu międzynaro­dowego. Drogą ucieczki z zakorkowan­ego Traktu Brzeskiego dla tirów – straszył Andrzej Krasnowol- ski z PiS. Jego zdaniem projekt ulicy będzie odrzucony. Tak było już w latach 80. i 90. – Tunel wybudujemy, żeby ułatwić życie mieszkańco­m Międzylesi­a, a nie Wesołej – wtórowali mu inni radni.

Koncepcja nowego przejazdu pod torami jest już wybrana. Zarząd Dróg Miejskich przeprowad­za przetarg na projekt tunelu. Budowę planuje na 2009 r. Wcześniej trzeba wykupić działki. – W rozmowach z zarządem miasta zaznaczyłe­m jednak, żeby potraktowa­li inwestycję prioryteto­wo – zapewniał wczoraj radnych burmistrz dzielnicy.

 ??  ?? Taki obrazek na ul. Żegańskiej to codziennoś­ć: sznur samochodów czeka przed zamkniętym przejazdem kolejowym
Taki obrazek na ul. Żegańskiej to codziennoś­ć: sznur samochodów czeka przed zamkniętym przejazdem kolejowym

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland