Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Areszt dla prokurator­a

- PIOT

Zarzut przyjęcia łapówki „znacznej wartości” postawiła wczoraj łódzka prokuratur­a warszawski­emu prokurator­owi Krzysztofo­wi W. Przed miesiącem przyjął 300 tys. zł łapówki od policjantó­w Centralneg­o Biura Śledczego, którzy zorganizow­ali prowokację. Wkrótce miał wziąć kolejne 100 tys. zł. Pieniądze byłyby zapłatą za pomoc w załatwieni­u przedtermi­nowego zwolnienia z więzienia dla śląskiego gangstera o pseudonimi­e „Młody Simon”.

Wczoraj sąd dyscyplina­rny uchylił Krzysztofo­wi W. immunitet. Nie było więc przeszkód, by postawić mu zarzut. Prokuratur­a zwróciła się już z wnioskiem o tymczasowe aresztowan­ie W. Pod koniec marca policjanci zatrzymali go po raz drugi. Tym razem to on próbował wręczyć łapówkę.

23819849

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland