Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Świat przedmiotó­w w Zachęcie

- AGNIESZKA KOWALSKA

Młode brytyjskie wzornictwo trzyma się mocno i wyznacza światowe trendy. A Polacy wcale nie są gorsi. Można się o tym przekonać w Zachęcie na wspólnej polsko-brytyjskie­j wystawie designu „Mój świat”. Wystawa jest kameralna, ale ma tę zaletę, że możemy na niej zobaczyć gotowe obiekty, a nie tylko wizualizac­je na papierze. Jej brytyjska część pokazywana już była wcześniej wLizbonie, Wilnie, Londynie, Oslo i Tallinie. WWarszawie do tego grona dołączyli Polacy. Większość prezentowa­nych prac powstała specjalnie z myślą o tej prezentacj­i.

To, co uderza wprojektac­h młodych designerów, to moda na recykling, zabawa konwencjam­i i poczucie humoru. Często nawiązują też do lokalnych kontekstów narodowych czy regionalny­ch. – Po trwającym półtora wieku dążeniu do standardyz­acji, wytwarzani­a perfekcyjn­ych, identyczny­ch przedmio- tów wmilionach egzemplarz­y pragniemy, jak się wydaje, aby wszystkie te rzeczy – budynki, produkty, marki – ponownie nabrały namacalnej odrębności – wyjaśnia ten trend kuratorka wystawy Emily Campbell z British Council.

Na wystawie znajdziemy takie ciekawostk­i jak: gałęzie drzew przerobion­e na półki na książki (duetu Wokmedia – Michaela Crossa i Julie Matthias); czekoladę, w której każda kostka oznaczona jest liczbą kalorii (grupy lapolka – Marty Białeckiej i Anny Piwowar) oraz dywan dla dzieci, który można składać z kawałków jak puzzle (Agnieszki Czop i Joanny Rusin).

Do ekspozycji zostały też włączone prace studentów wzornictwa nagrodzone w konkursie „Mój świat”. Zachęta (pl. Małachowsk­iego 3), wystawa czynna do 3 czerwca

 ??  ?? Półki inspirowan­e zapamiętan­ym z pobytu na Sri Lance widokiem gałęzi i korzeni wystającyc­h nad powierzchn­ię wody na tamtejszyc­h bagnach – praca duetu Wokmedia – Michaela Crossa i Julie Matthias
Półki inspirowan­e zapamiętan­ym z pobytu na Sri Lance widokiem gałęzi i korzeni wystającyc­h nad powierzchn­ię wody na tamtejszyc­h bagnach – praca duetu Wokmedia – Michaela Crossa i Julie Matthias

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland