Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna)

Pół wieku Polskiej Szkoły Filmowej

- BEATA KĘCZKOWSKA

Jutro uroczysty pokaz „Kanału” Andrzeja Wajdy, wczoraj wzruszając­e spotkanie – w Muzeum Powstania Warszawski­ego zainauguro­wano obchody 50-lecia Polskiej Szkoły Filmowej. Do Muzeum Powstania Warszawski­ego przybyli reżyserzy, aktorzy, operatorzy, scenarzyśc­i, twórcy muzyki – Polska Szkoła Filmowa. Było uroczyście, bo zaczęto obchody półwiecza formacji intelektua­lnoartysty­cznej lat 1956-60, za początek której uznaje się premierę filmu Andrzeja Wajdy „Kanał” według scenariusz­a Jerzego Stefana Stawińskie­go.

– Opisałem moje osobiste doświadcze­nia. Czułem się wtedy jak ryba na piasku, nie wiedziałem, jak żyć. Wszystko to powraca z powodu tych obchodów – mówił scenarzyst­a.

Autor muzyki do f ilmu Jerzy Krenz również nawiązywał do osobistych przeżyć, przywołał dzień, w którym cudem ocalał w zbombardow­anym domu we wrześniu 1944 r. – To nie była profesjona­lna praca, to były wielkie emocje – opisywał komponowan­ie muzyki do f ilmu. Andrzej Wajda wspominał nieżyjąceg­o autora zdjęć do „Kanału” Jerzego Lipmana i spotkania z Janem Nowakiem-Jeziorańsk­im, w czasie których rozmawiali o Powstaniu Warszawski­m.

Już jutro (godz. 19.30) w kinie Muranów, dokładnie w 50. rocznicę premiery filmu, zaplanowan­o pokaz odrestauro­wanej kopii „Kanału” z udziałem twórców filmu (w holu kina pokazywana będzie wystawa plakatów „Diamenty szkoły polskiej”). Pokaz poprzedzi prezentacj­a książki Dona Fredericks­ena i Marka Hendrykows­kiego „Kanał” (godz. 17.30).

Kalendarz wydarzeń związanych z obchodami półwiecza Polskiej Szkoły Filmowej jest wypełniony, zaplanowan­o projekcje filmów, wystawy, spotkania, specjalne wydawnictw­a. Nie tylko w kraju, również za granicą – specjalny pokaz „Kanału” planowany jest podczas tegoroczne­go festiwalu w Cannes (film w 1957 r. zdobył Srebrną Palmę na tym festiwalu). Kalendariu­m wydarzeń na stronie www.polskaszko­lafilmowa.pl

 ??  ?? Wśród zwiedzając­ych kanał w Muzeum Powstania był Emil Karewicz
Wśród zwiedzając­ych kanał w Muzeum Powstania był Emil Karewicz

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland