Korek do rozkopanej ulicy

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - WYDARZENIA -

NASZE INTERWENCJE

do dyspozycji tylko jeden pas ruchu na ul. Nehru.

Ale niewiele się tu dzieje, jedna z jezdni wciąż nie ma nawierzchni. – Nasz wykonawca czeka, aż po zimowej przerwie rozkręcą się wytwórnie asfaltu, w tym czasie prowadzi prace na dalszym odcinku – usłyszeliśmy od Małgorzaty Gajewskiej, rzeczniczki Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Woczy przechodniów przy Wisłostradzie rzuca się jednak tablica z ogłoszeniem, że Budimex na gwałt szuka pracowników, oferując im 4,7 tys. zł brutto miesięcznie.

Zwężenie na Gagarina nie zniknie nawet po ułożeniu asfaltu na ul. Nehru, bo wtedy drogowcy zamkną do remontu czynną teraz jezdnię po wschodniej stronie Wisłostrady. To dojazd do nowych osiedli pod Kopcem Czerniakowskim ina Siekierkach, więc ruch jest dość spory. Zmiana organizacji ruchu ma nastąpić po długim weekendzie majowym. Małgorzata Gajewska zastrzega, że zwężenie na ul. Gagarina potrwa prawdopodobnie do zakończenia całej inwestycji. A ta prawdopodobnie się przedłuży. Wykonawca domaga się dodatkowych dwóch miesięcy, bo po rozkopaniu terenu dawnych ogródków działkowych przed Trasą Siekierkowską zastał ziemię zmieszaną zgruzem. Trzeba było wzmacniać grunt iosuszyć go, bo deszczowej jesieni poziom wód gruntowych podniósł się o metr. ZMID na razie oczekuje zakończenia prac w październiku.

– Zwężenie na ul. Gagarina zostało wprowadzone ze względów bezpieczeństwa na żądanie biura mobilności w ratuszu – przekonuje Małgorzata Gajewska. Tomasz Kunert z biura prasowego urzędu miasta twierdzi, że to konieczne przynajmniej do zakończenia przebudowy drugiej jezdni.

Korek na Gagarina przed skrzyżowaniem zWisłostradą

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.