Kazimierz Kowalski (1939-2017)

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - POŻEGNANIE -

Bardzo liczne grono przyjaciół, współpracowników i wychowanków pożegnało w dniu 22 października 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym w Opolu–Półwsi mgr. Kazimierza Kowalskiego, wielce dla społeczności miasta Opola i Opolszczyzny zasłużonego pedagoga i organizatora oświatowego.

Przez wiele lat był nauczycielem, dyrektorem szkoły, na koniec kariery zawodowej kierownikiem Wydziału Kadr Kuratorium Oświaty iWychowania w Opolu. W każdym miejscu pracy potrafił zdobyć szacunek i uznanie podwładnych, wzorowo z oddaniem i zaangażowaniem wykonując zlecone zadania. Pracę nauczycielską traktował w kategoriach służby społecznej, zawsze gotowy do udzielenia pomocy lub wsparcia potrzebującym.

Urodził się 16 lutego 1939 roku w Podliskach Małych koło Lwowa. W 1945 roku, dzieląc los wygnanych z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, wraz z rodzicami przybył na Śląsk Opolski. Rodzina osiedliła się wNiwkach, w powiecie namysłowskim.

Egzamin dojrzałości złożył w Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. Uprawnienia pedagogiczne uzyskał, kończąc kolejno Liceum Pedagogiczne i Studium Nauczycielskie w Opolu. Specjalizował się w matematyce i metodyce nauczania tego przedmiotu. Pracę nauczycielską rozpoczął w 1960 roku w Szkole Podstawowej w Smarchowicach Śląskich (pow. Namysłów). Od 1961 roku losy zawodowe związał ze szkolnictwem podstawowym Opola, najpierw Szkołą Podstawową nr 7, następnie Szkołą Podstawową nr 21, w latach 1972-1978 był w tej szkole zastępcą dyrektora. W 1971 roku zdobył dyplom magistra matematyki wWyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

Był znakomitym nauczycielem, Jego wychowankowie wygrywali wszelkie miejskie iwojewódzkie konkursy przedmiotowe, dyrektorzy opolskich szkół ponadpodstawowych „polowali” na absolwentów Szkoły Podstawowej nr 21, mając pewność, że będą oni swoje osiągnięcia kontynuować już w krajowym, olimpijskim współzawodnictwie. W uznaniu kunsztu pedagogicznego powierzono mgr. Kazimierzowi Kowalskiemu kierownictwo Sekcji Metodycznej w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Opolu, w ten sposób zyskał możliwość przekazywania swojej wiedzy nauczycielom miasta Opola, także Opolszczyzny. Zasłynął jako popularyzator nauczania matematyki w najmłodszych klasach szkoły podstawowej metodą „kolorowych klocków” opisaną przez prof. Henryka Moroza zWyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach.

Wśród społeczności nauczycielskiej Śląska Opolskiego cieszył się niezwykłym szacunkiem, był uznanym autorytetem, wzorem dla innych. Zawsze pogodny, otwarty, umiał znaleźć rozwiązanie nawet najtrudniejszych spraw. Wniósł wielki, osobisty wkład – w latach 80. minionego wieku – w organizację nowego systemu zarządzania oświatą, polegającego na stopniowym przekazywaniu uprawnień decyzyjnych w dziedzinie oświaty w ręce lokalnych samorządów.

Jednocześnie był wzorowym mężem, przez ponad pół wieku wiernym towarzyszem małżonki Róży, ukochanym Ojcem Małgorzaty i Jacka, uwielbianym dziadkiem wnuków.

Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także Odznaką Zasłużonemu Opolszczyźnie i Zasłużonego dla miasta Opola. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę I stopnia Ministra Oświaty iWychowania.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.