S12 Radom-Puławy. Ostatnia tura spotkań

Gazeta Wyborcza - Regionalna (Stoleczna) - - NEKROLOGI -

Ostatnią turę spotkań konsultacyjnych w gminach, przez które ma przebiegać trasa S12 od Radomia do Puław, zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Po drugiej turze spotkań wpłynęło ok. 1700 wniosków i opinii. Wprowadzono m.in. następujące zmiany: uszczegółowiono układ dróg lokalnych, w tym na podstawie wniosków i opinii społecznych, ustalono połączenia dróg poprzecznych w oparciu ownioski gmin ipowiatów oraz ustalono lokalizację przejść dla zwierząt – informuje Małgorzata Tarnowska zwarszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad. Mapy przebiegów można znaleźć na stronie GDDKiA.

Jak informowaliśmy, GDDKiA zleciła wykonanie studium technicznoekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla S12 od węzła Radom Południe w Młodocinie (tu ekspresowa dwunastka przetnie się z siódemką) do Puław (węzeł Bronowice). Wytyczono trzy warianty przebiegu, które poddano konsultacjom z mieszkańcami i władzami 10 gmin. I tura spotkań odbyła się w grudniu 2017 r., zaś II tura w kwietniu br. Po głośnych protestach, jakie miały miejsce zimą, projektanci zmodyfikowali korytarze dla S12 w rejonie Radomia. Teraz nie ma już zagrożenia, że trzeba będzie wyburzyć osiedle domków jednorodzinnych w Sołtykowie. Tam mieszkańcy odetchnęli z ulgą, ale północny wariant przebiegu trasy jest nie do przyjęcia dla mieszkańców Makowca, niepokój też ciągle w gminie Kowala, w której zaproponowano dwa korytarze.

Podczas III tury spotkań mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie. Drogowcy przygotowali specjalne formularze, które będzie można wypełnić i zostawić prowadzącym spotkanie lub w urzędzie gminy (do 16 listopada), a także przesłać listem, e-mailem lub faksem.

– Po to przygotowujemy tę dokumentację, po to projektanci analizują warianty, aby na samym końcu sporządzić analizę wielokryterialną. Projektanci wezmą pod uwagę czynniki techniczne, ekonomiczne i środowiskowe, i na podstawie tej analizy wytypują wariant najkorzystniejszy. Potem GDDKiA złoży wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawi wszystkie warianty, ale ten najkorzystniejszy jako preferowany. Regionalna Dyrekcja przeprowadzi, także z udziałem społeczeństwa, swoje postępowanie, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej, czyli wskazaniem jednego konkretnego wariantu – tłumaczy Małgorzata Tarnowska.

Przypomnijmy, GDDKiA planuje wykonanie S12 w trybie „Projektuj i buduj”. Wniosek owydanie decyzji środowiskowej ma być złożony wI lub II kwartale 2019 r. Drogowcy zakładają, że same roboty będą trwały od 2023 do 2025 roku.

Radom, 5 listopada godz. 10 Urząd Miejski, ul. Kilińskiego 30, sala 114; Orońsko, 5 listopada godz. 13, Urząd Gminy, Kowala, 5 listopada godz. 16, szkoła podstawowa, Gózd, 6 listopada godz. 11, Dom Strażaka, ul. Radomska 34, Skaryszew, 6 listopada godz. 16, Szkoła Podstawowa w Makowcu, Tczów, 8 listopada godz. 11, Szkoła w Janowie, Zwoleń, 8 listopada godz. 16 Zespół Szkół RolniczoTechnicznych w Zwoleniu; Przyłęk, 9 listopada godz. 10 świetlica w Załazach, Policzna, 9 listopada godz. 13 świetlica, ul. Prusa 4.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.