EUROPO, BROŃ PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE

Gazeta Wyborcza - - Z DRUGIEJ STRONY -

Od upadku komunizmu w 1989 roku Polska była jednym z pionierów demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwieńczeniem tych przemian było nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Polska i jej obywatele sercem i rozumem budowali podwaliny demokratycznego państwa prawa będącego jedną z podstawowych wartości zjednoczonej, wolnej i demokratycznej Europy.

3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczonych państw.

Mechanizmy obrony państwa prawa w Polsce okazały się zbyt słabe.

Pomimo silnego oporu i głośnego sprzeciwu wydobywającego się z głębi społeczeństwa obywatelskiego partia rządząca kończy dzieło demontażu systemu trójpodziału władz, łamiąc wprost zapisy polskiej konstytucji.

Będąc obywatelami Polski, czujemy się również obywatelami Europy, dlatego świadomi znaczenia wolnej, demokratycznej i praworządnej Polski w Unii Europejskiej apelujemy do Komisji Europejskiej oraz do Rady Unii Europejskiej o pozostanie wiernymi podstawowym wartościom zapisanym w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Nie tracimy nadziei, że władze RP i większość parlamentarna wykażą gotowość do uczciwego dialogu z instytucjami UE i zmienią swoją, naruszającą nasze wspólne europejskie wartości, politykę.

Ostatnią instancją, która może obronić polską praworządność, jest Unia Europejska.

Nie będzie demokratycznej Polski bez państwa prawa.

Nie będzie Europy bez wartości.

Nie będzie wolności bez praworządności.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.