Zawieruszone paliwa

Gazeta Wyborcza - - GOSPODARKA -

Dzięki działaniom rządu w ciągu roku udało się ograniczyć lukę w dochodach z podatku VAT z 26 do 14 proc. – szczycił się we wtorek wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś na konferencji poświęconej walce z szarą strefą w paliwach.

Podczas konferencji zaprezentowano raport na temat wpływu na rynek paliw regulacji wymierzonych w szarą strefę, które wprowadził rząd od sierpnia 2016 r. Raport przygotowała firma doradcza PwC na zlecenie polskiego oddziału organizacji Global Impact, działającej pod auspicjami ONZ.

Przez ostatnie dwa lata, aby zwalczyć szarą strefę w paliwach, rząd wprowadził zmiany w podatku VAT, utrudniając wwóz bez podatku paliw z innych państw UE, oraz zmiany w prawie, zaostrzające nadzór nad koncesjami paliwowymi i przewozami paliw cysternami drogowymi.

Po wprowadzeniu tych przepisów oficjalna sprzedaż paliw wzrosła o jedną czwartą, a oleju napędowego – głównego paliwa gospodarki – aż o jedną trzecią.

Firma PwC w swoim raporcie zestawiła dane unijnego urzędu statystycznego Eurostat, pokazując skalę możliwego przemytu oleju napędowego do Polski przed wprowadzeniem pakietu paliwowego.

Z danych Eurostatu wynika, że od stycznia 2013 r. do lipca 2016 r. w Niemczech zadeklarowano wywóz do Polski oleju napędowego za ponad 3,5 mld euro, a w tym samym czasie w Polsce zarejestrowano wwóz z Niemiec tego paliwa tylko za 925 mln euro. Czyli „zawieruszyło się” aż 74 proc. paliwa wywożonego z Niemiec do Polski – a najwięcej w 2014 r. Natomiast po wprowadzeniu pakietu paliwowego różnica między deklaracjami wywozu oleju napędowego z Niemiec do Polski a zarejestrowanym w Polsce przywozem tego paliwa z Niemiec skurczyła się do niespełna 8 proc.

Podobne zmiany widać w danych o wwozie oleju napędowego do Polski z Litwy i innych państw UE. Według szacunków PwC tylko przez 3,5 roku przed wprowadzeniem pakietu paliwowego różnice między deklaracjami wywozu do Polski oleju z innych państw Unii a zarejestrowanym w Polsce wwozem tego paliwa wynoszą ok. 5 mld euro. To wskazówka, na jaką skalę działały u nas gangi paliwowe.

W raporcie napisano, że dzięki działaniom rządu „szara strefa w Polsce zmniejszyła się do rozmiarów obserwowanych w innych krajach Europy”. Jednak przedstawiciele Ministerstwa Finansów nie odpowiedzieli „Wyborczej”, ile ich zdaniem sprzedaje się jeszcze w Polsce paliw na szaro. A w raporcie zaleca się też „stworzenie algorytmu wyliczania szarej strefy, którego dziś nie ma w żadnym z resortów”.

Leszek Wieciech, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, ocenił, że dotychczasowe zmiany w prawie są wystarczające. – Nie widzę celowości wprowadzania kolejnych przepisów – powiedział. Podkreślał za to konieczność konsekwentnego egzekwowania wprowadzonych już przepisów i krytykował sądy za pobłażanie przestępcom przyłapanym na nadużyciach podatkowych i paliwowych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.