W SKRÓCIE

RZĄD MORAWIECKIEGO.

Gazeta Wyborcza - - KRAJ -

25 mln zł przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. O sprawie poinformował prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. CBA otrzymało pieniądze z funduszu sprawiedliwości, według NIK – bezprawnie. Fundusz finansowany częściowo ze składek potrącanych z pensji osadzonych w zakładach karnych jest bowiem przeznaczony na wspomaganie ofiar przestępstw, a CBA powinno być w całości finansowane z budżetu państwa. – W naszej ocenie doszło do złamania przepisów prawa, w tym miesiącu złożymy wniosek o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez nadzorującego fundusz – ogłosił Krzysztof Kwiatkowski. Dokładne wyniki przeprowadzonych przez NIK kontroli budżetowych zostaną przedstawione podczas posiedzeń poszczególnych komisji sejmowych, w tym wypadku – komisji sprawiedliwości.

SOSNOWIEC.

Na wniosek prokuratury policja wyjaśnia, czy zorganizowana w marcu w sosnowieckiem muzeum wystawa „Edward Gierek. Między Wschodem a Zachodem” nie propagowała komunizmu. Organizacja wystawy była konsekwencją decyzji wojewody śląskiego, który w grudniu zeszłego roku przemianował sosnowieckie rondo im. Edwarda Gierka na rondo Zagłębia Dąbrowskiego. W maju tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę miasta na decyzję wojewody, podzielając opinię, iż były I sekretarz KC PZPR był symbolem komunizmu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który jeszcze przed zmianą nazwy ronda przez wojewodę zarządził konsultacje społeczne w sprawie upamiętnienia Gierka (12 408 osób było za, a 357 – przeciw), zapowiedział wtedy wystawę o Gierku w podlegającym miastu muzeum.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.