Dostali

Gazeta Wyborcza - - PIENIĄDZE EKSTRA -

Historie osób, którym ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania, dają do myślenia.

– Klient ubezpieczalni doznał ostrego obrzęku płuc, wymagającego natychmiastowej hospitalizacji. Po leczeniu wystąpił do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot kosztów leczenia. Z diagnozy postawionej przez lekarza przyjmującego wynika, że doznał on zawału serca oraz migotania przedsionków. Towarzystwo nie przyjęło roszczenia z uwagi na nadciśnienie tętnicze, na które klient leczył się w ciąguostatnich 12 miesięcy przed datą zawarcia umowy. Nie rozszerzył on polisy o leczenie choroby przewlekłej, ubezpieczył się jedynie na wypadek nagłego zachorowania.

– Klientka ubezpieczalni zachorowała i trafiła do szpitala. Później wystąpiła do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot kosztów leczenia. Firma odmówiła przyznania refundacji kosztów leczenia ze względu na to, że... do zdarzenia doszło w kraju rezydencji ubezpieczonej. Klientka złożyła reklamację, w której oświadczyła, że kraj, w którym się leczyła, wbrew twierdzeniom ubezpieczyciela, nie jest dla niej krajem rezydencji. W odpowiedzi ubezpieczyciel udowodnił, że poszkodowana przebywała poza granicami kraju przez ostatnie pięć lat, a w ciągu 12 miesięcy przed wypadkiem nie miała w swoim pobycie co najmniej półrocznej przerwy, co uprawniałoby ją do ubiegania się o odszkodowanie w ramach polisy.

– Turystka spadła na półkę skalną i nie mogła się z niej sama wydostać. Wezwała służby ratownicze, które ściągęły ją za pomocą helikoptera. Następnie domagała się od ubezpieczyciela zwrotu poniesionych kosztów akcji ratowniczej. Firma odmówiła, bo zabrakło dokumentacji medycznej stwierdzającej zasadność podjętego leczenia. Klientka złożyła reklamację, w której przekonywała, że domaga się nie zwrotu kosztów leczenia, tylko kosztów akcji ratowniczej. Ubezpieczyciel odmówił, bo koszty ratownictwa mogą być podjęte tylko w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. A klientka nie uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, bo nie wymagała leczenia.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.