10 lat i jest pięknie!

Gazeta Wyborcza - - MAGAZYN - ELŻBIETA MOCZARSKA PREZESKA FUNDACJI IM. KAZIMIERZA I ZOFII MOCZARSKICH

Lata 2008 i 2009 na nowo wyzwoliły dobrą energię dla pamięci o moim Ojcu. Adam Michnik napisał wtedy świetny esej o Kazimierzu Moczarskim „Z dziejów honoru i zgnilizny”, przedmowę do pierwszego włoskiego wydania „Rozmów z katem” . Znak wydał biografię Ojca napisaną przez Annę Machcewicz. Pamiętam włoski sukces „Rozmów” i tłum na promocyjnym spotkaniu w Domu Spotkań z Historią. I niedługo potem telefon – złapał mnie na rogu ulic Kruczej i Pięknej – z sekretariatu „Wyborczej” z wiadomością, że możemy razem robić nagrodę historyczną Jego imienia!

Pierwsze rozmowy z profesorem Henrykiem Samsonowiczem, Adamem Michnikiem i Jarosławem Kurskim w „Wyborczej” o kształcie nagrody. Zdecydowaliśmy, że chcemy nagradzać najlepsze książki o historii Polski po 1918 roku do współczesności. Zaprosimy do jury najlepszych polskich historyków, pisarzy i dziennikarzy. A jednym z kryteriów oceny książek ma być ich przystępność i popularnonaukowy charakter. Radość wielka, że Ojciec będzie patronował historykom.

Pamiętam pierwsze posiedzenia jury, żywe dyskusje i jak zwykle niestrudzony Władysław Bartoszewski sypie informacjami, anegdotami, chce opowiadać prawie o każdej zgłoszonej do konkursu książce – a to 60-70 tytułów! Patrzy na mnie i mówi, jak bardzo przypominam mu „Malinę”, czyli moją mamę Zofię Moczarską; razem działali w jednym oddziale AK.

10 lat później mamy 10 wspaniałych laureatów, 100 świetnych nominowanych książek, uznanie wydawców i księgarzy a przede wszystkim czytelników. Oraz Młodzieżowe Kluby Historyczne działające przy 10 szkołach średnich w mniejszych i większych miastach w Polsce. Młodzież wybiera swojego laureata z 10 nominacji do „dużej” nagrody. Wspaniała młodzież i jej nauczyciele i spojrzenie w przyszłość.

Kazimierz Moczarski pisał w jednym z listów: „Nie lubię faszyzmu i dyktatury. (...) Nie lubię frazesu i wielkich słów. (...) A co lubię? Wolność, demokrację, socjalizm, solidarność międzynarodową i międzyludzką, poczucie godności własnej (...), kontrolę publiczną, wolną opinię publiczną. (...) I gest miłej ręki”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.