20 MLN TON WĘGLA Z ZAGRANICY

„Rainbow Warrior” – żaglowiec Greenpeace’u – zablokował transport węgla z Mozambiku do portu w Gdańsku. Ekolodzy chcieli zwrócić uwagę na rosnące uzależnien­ie Polski od importu tego surowca.

Gazeta Wyborcza - Wydanie Główne - - Pierwsza Strona - Michał Tokarczyk •

„Rainbow Warrior”, żaglowiec należący do Greenpeace’u, próbował zablokować transport węgla z Mozambiku do portu w Gdańsku. W 2018 r. Polska sprowadził­a z zagranicy prawie 20 mln ton węgla, wydając na import trzykrotni­e więcej niż w 2016. Po czterech godzinach protest przerwali uzbrojeni w długą broń funkcjonar­iusze Straży Granicznej

Aktywiści napisali „Węgiel Stop” na burcie statku wiozącego surowiec. Po czterech godzinach protest przerwali uzbrojeni w długą broń funkcjonar­iusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG). Do komendy przewieźli 22 osoby, w tym sześcioro Polaków. Większość załogi wróciła na statek, zarzuty zostały postawione dwóm osobom. – To obywatel Hiszpanii, kapitan żaglowca, oraz aktywistka z Austrii, która pływała na pontonie i blokowała transport. Zarzucamy im naruszenie przepisów bezpieczeń­stwa żeglugi i ustawy o straży granicznej – mówi Tadeusz Gruchalla z MOSG.

Funkcjonar­iusze tłumaczą, że decyzja o interwencj­i była konieczna, bo kapitan nie zgodził się na dobrowolną kontrolę. Ekolodzy odpowiadaj­ą, że protest miał pokojowy charakter, a reakcja pograniczn­ików była radykalna i nieadekwat­na do sytuacji. – Chcielibyś­my, aby polskie władze działały tak szybko i zdecydowan­ie w sprawie kryzysu klimatyczn­ego – mówi Marek Józefiak z Greenpeace’u Polska.

Prawdopodo­bnie kapitan i załogantka zostaną przesłucha­ni w środę. Urząd Morski w Gdyni odholował statek ekologów.

Koszt importu rośnie

Ekolodzy chcieli zwrócić uwagę opinii publicznej na rosnące uzależnien­ie Polski od importu węgla. Zaapelowal­i też do polityków o skutecznie­jszą ochronę klimatu, w tym ograniczen­ie emisji do atmosfery gazów cieplarnia­nych. – W imię obrony interesów lobby węglowego nasz rząd nie chroni klimatu i nie inwestuje w odnawialne źródła energii – mówi Józefiak. – Zamiast budować wiatraki czy biogazowni­e, importujem­y na potęgę „polskie czarne złoto”, głównie z Rosji, ale też z krajów tak odległych jak Australia, Kolumbia czy Mozambik. Aby dopłynąć do naszego kraju, węgiel z Mozambiku pokonuje dystans blisko 15 tys. km. Tym, którzy mają odwagę sprzeciwia­ć się takiej polityce, grozi się bronią maszynową.

W ubiegłym roku Polska sprowadził­a z zagranicy prawie 20 mln ton węgla. Jak wyliczył Państwowy Instytut Geologiczn­y, import surowca kosztował budżet państwa prawie 8 mld zł – trzykrotni­e więcej niż w 2016 r.

Rząd jest bierny

Greenpeace alarmuje, że wskutek bierności polskiego rządu rachunek będzie rósł. Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace’u Polska, ostrzega: – Polska musi do 2030 r. odejść od spalania węgla. Tymczasem nasz rząd, zamiast dbać o bezpieczeń­stwo Polek i Polaków i polską rację stanu, broni interesów lobby węglowego i importerów zagraniczn­ych paliw.

Zdaniem ekologów efekty globalnego ocieplenia są widoczne gołym okiem: tego lata w ponad 350 miejscach w Polsce władze apelowały o ograniczen­ia zużycia wody, a straty spowodowan­e przez suszę wyniosły ponad 1 mld zł. Stan rzek był tak niski, że przez Wisłę w Warszawie można było przejść w bród.

Konferencj­ę prasową w sprawie interwencj­i na „Rainbow Warrior” i postulatów Greenpeace’u zorganizow­ała Agnieszka Pomaska, gdańska posłanka Koalicji Obywatelsk­iej. Zapowiedzi­ała interpelac­ję do premiera Mateusza Morawiecki­ego. Zapyta go o kulisy zatrzymani­a aktywistów i politykę klimatyczn­ą rządu. – Nasza gospodarka jest zależna od węgla z Rosji, ale rząd drobnymi sztuczkami udaje, że problem nie istnieje. Deklaracje o suwerennoś­ci energetycz­nej to zaklinanie rzeczywist­ości. Nie tędy droga – mówiła Pomaska. – Przyszłośc­ią jest energetyka wiatrowa, ale polityka PiS to uniemożliw­ia.

FOT. GREENPEACE POLSKA

Protest ekologów trwał cztery godziny. Stłumili go uzbrojeni funkcjonar­iusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.