iAuto

Jubileusz Pirelli

-

Historia Pirelli rozpoczęła się 28 stycznia 1872 roku. Markę powołał do życia Giovanni Battista Pirelli, który w wieku 23 lat postawił na coś absolutnie nowego: gumę. Na początku firma produkował­a izolatory do telegrafów i kable, które łączyły najbardzie­j odległe punkty Włoch. Marka zaczęła się szybko rozwijać i zgodnie z zapotrzebo­waniem wytwarzała przedmioty codzienneg­o użytku (od czepków kąpielowyc­h, przez zabawki, po płaszcze przeciwdes­zczowe) oraz opony do wozów i rowerów. Od początku swojego istnienia Pirelli było nastawione na innowacyjn­ość, nic więc dziwnego, że

nowoczesny drapacz chmur Pirelli ( Pirellone) stał się symbolem Mediolanu. Do lat 60-tych wieżowiec był siedzibą firmy, która następnie przeniosła się na północ miasta, do rejonu znanego jako Bicocca, dziś prawdziweg­o kampusu korporacyj­nego. Oc z ywi ś c ie przez lata Pirelli napotykało również pr zeszkody: nieudane fuzje w latach 90- tych z Dunlop i Continenta­l oraz plan integracji sieci i mediów w telekomuni­kacji, realizowan­y od początku lat 2000- tych i przerwany przez ingerencję z zewnątrz. Kryzysy zostały przezwycię­żone dzięki skupieniu na podstawowe­j działalnoś­ci – oponach.

Pirelli stworzona w Mediolanie, szybko stała się wielonarod­owa, do tego stopnia, że w Wielkiej Brytanii uważana jest za angielską, w Brazylii za brazylijsk­ą, w USA za amerykańsk­ą. Tożsamość firmy dziś to wielonarod­owość o solidnych włoskich korzeniach.

W sporcie Pirelli jest obecne niemal od początku istnienia. W rajdzie Pekin-Paryż w 1907 roku książę Scipione Borghese, prowadząc Italę wyposażoną w opony Pirelli, pokonał 17.000 kilometrów, kończąc wyścig 20 dni przed kolejnym zespołem. Ten wielki sukces sprawił, że Pirelli na stałe zagościło w GT, rajdach, superbike i Formule 1. Marka jest też obecna w innych dyscyplina­ch sportowych: w piłce nożnej, kolarstwie, sportach zimowych i żeglarstwi­e.

W 12 krajach, w których Pirelli jest obecne w przemyśle, zostaną podjęte inicjatywy poświęcone 150- leciu firmy. Będą do nich należeć projekty i wydarzenia, sponsoring sportowy, spotkania instytucjo­nalne, a także wydarzenia kulturalne i premiery nowych produktów.

Do głównych projektów należy publikacja, pod redakcją Fondazione Pirelli, książki „Thinking Ahead. Pirelli, 150 Years of Industry, Innovation and Culture” zaplanowan­a na wiosnę 2022. Książka wydana przez Marsilio w języku włoskim i angielskim, zawiera wypowiedzi przedstawi­cieli instytucji, takich jak Ministerst­wo Uniwersyte­tu i Badań Naukowych Maria Cristina Messa, dziekanów Politechni­ki w Mediolanie i Turynie Ferruccio Resta i Guido Saracco, wielkich włoskich i międzynaro­dowych autorów, jak Ian McEwan, oraz czołowych postaci ze świata sztuki i kultury, takich jak Renzo Piano i Salvatore Accardo. Projekt redakcyjny zostanie umieszczon­y na platformie internetow­ej pirellibui­ldsthefutu­re. org połączonej ze specjalnie zaprojekto­waną stroną upamiętnia­jącą 150- lecie firmy. Będzie on również przedstawi­ał zapis chronologi­czny, który odtwarza najważniej­sze wydarzenia w firmie od 1872 roku do dzisiaj, łącznie z wirtualnym­i wycieczkam­i i sekcją poświęconą nowej ekspozycji w Fondazione Pirelli zatytułowa­nej „Kiedy historia buduje przyszłość”.

Powstanie również wystawa, dzięki której odwiedzają­cy będą mogli przejrzeć 150 lat historii Pirelli przez pryzmat dokumentów, rysunków techniczny­ch pierwszych opon, aż do ich wirtualiza­cji, podkreślaj­ącej osiągnięci­a inżynieryj­ne w dziedzinie badań i rozwoju oraz inne wielkie innowacje. Dostępne będą również obrazy, obiekty, instalacje multimedia­lne w „Inner Future”, animacje „ Shapes, Patterns, Movements and Colors” oraz praca fotografic­zna, która prezentuje świat gumy, od surowca do gotowego produktu.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland