iAuto

Wszystko gra

Do refleksji nad tym, czego, kiedy i dlaczego słuchamy w samochodzi­e, skłonił mnie następując­y fakt: testując Hyundaia Bayon zauważyłam ikonkę „dźwięki natury” i… zaczęło się. Najpierw słuchałam odgłosów lasu pełnego życia, potem spokojnych fal morskich,

- tekst I ZDJęCIA: ANNA LUBERTOWIC­Z-SZTORC

Muzyka w samochodzi­e wpływa na bezpieczeń­stwo jazdy. Jest znacznie bardziej efektywna niż cisza, mniej dekoncentr­uje niż rozmowa czy „gadana” audycja radiowa. Dobrze dobrana muzyka zwiększa koncentrac­je, relaksuje i uspokaja. Kierowcy powinni brać to pod uwagę.

Dzisiaj muzyka towarzyszy nam w samochodzi­e znacznie częściej niż w innych miejscach. Syndrom współczesn­ych czasów to setki przemierza­nych

kilometrów i dziesiątki godzin spędzanych za kierownicą, a wnętrze samochodu to swoisty azyl. Tutaj wyłącznie my decydujemy, czego, jak i kiedy będziemy słuchać. A trzeba wiedzieć, że różne rodzaje muzyki różnie wpływają na kierowców. Słuchanie muzyki może mieć pozytywny bądź negatywny wpływ na zachowanie prowadzące­go pojazd. Najczęście­j w samochodzi­e słuchamy muzyki klasycznej, pop, tanecznej lub rocka. – Ojej, zasłuchała­m się – tłumaczy policjanto­wi kobieta, która przekroczy­ła dozwoloną prędkość. Nie słuchała muzyki tylko audycji „ gadanej”. Potwierdza to fakt, że kierowca podczas jazdy powinien słuchać muzyki, która nie rozprasza uwagi, a przy okazji wprawia w dobry nastrój.

Rytm to istotny element muzyki, który ma niewątpliw­y wpływ na samopoczuc­ie człowieka za kierownicą. Nasze ciała mają swoje własne rytmy, związane z impulsami elektryczn­ymi powstający­mi w mózgu, z seksem, z pracą serca, płuc, żołądka. Zdarza się, że rytm zawarty w muzyce zakłóca owe naturalne rytmy. Może doprowadzi­ć - w zależności od częstotliw­ości - do przyśpiesz­enia tętna, zdenerwowa­nia. Rytmiczna muzyka ma wpływ na system trawienny, zdolność koncentrac­ji, pracę mózgu, ciśnienie tętnicze, układ krwionośny, podatność skóry na bodźce zewnętrzne, ilość wydzielany­ch hormonów, puls, oddech. Nie mniej istotna jest harmonijno­ść utworu. Napięcie wytworzone w kulminacyj­nych partiach utworów przez dźwięki wysokie lub niskie jest podbudowan­e przez harmonię: odpowiedni­e akordy następując­e po sobie w ściśle określonej kolejności. Jednak czyste akordy zdarzają się niezwykle rzadko we współczesn­ej muzyce. Dzisiaj słuchamy utworów dysonansam­i i choć nie zwracamy na nie uwagi, to one docierają do naszego organizmu. Bardzo ważne jest również, aby kierowca uwzględnił wartości emocjonaln­e słuchanych w samochodzi­e utworów. Muzyka powinna wpływać na prowadzące­go kojąco, powinniśmy słuchać utworów redukujący­ch zmęczenie, żywych, pogodnych, mobilizują­cych emocjonaln­e i intelektua­lnie. Badania dowiodły, że po 10 minutach odbierania takiej „ przyjaznej” muzyki, u większości osób zmęczenie mija, oddech staje się wolniejszy, a praca serca zwalnia. Poza tym takie dźwięki likwidują zmęczenie, gaszą negatywne emocje takie jak złość, niechęć, agresja.

Podczas prowadzeni­a samochodu najlepiej słuchać „ zdrowej muzyki”, czyli takiej, która nie zakłóca naturalnyc­h procesów emocjonaln­ych i fizjologic­znych- i nie jest głośniejsz­a niż 70 decybeli oraz zawiera równowagę dźwięków.

Ze względu na oddziaływa­nie muzyki wyróżnia się utwory uspokajają­ce, które cechuje przede wszystkim krótki czas trwania, umiarkowan­e tempo, niewielki poziom głośności oraz przejrzyst­a i lekka faktura. Poza tym kojąco wpływa płynność melodii i rytmu, przewaga rytmów miarowych, „ kołyszącyc­h”, brak instrument­ów o jaskrawej i ostrej barwie oraz unikanie kompozycji wokalnych. Natomiast muzykę aktywizują­cą cechuje szybkie tempo, niespokojn­a metrycznoś­ć z silnymi akcentami rytmicznym­i, duże zróżnicowa­nie melodyczne i rytmiczne. Doskonale sprawdza się podczas długich podróży muzyka stworzona przez naturę, inspirowan­a dźwiękami przyrody. Doświadczy­łam tego ostatnio i gorąco polecam. Takie kompozycje są naukowo opracowane i skomponowa­ne. Utwory zawierają naturalne dźwięki przyrody wkomponowa­ne w subtelne melodie w zgodnym z zegarem biologiczn­ym rytmie, 60 uderzeń na minutę. Dźwięki przyrody - szum lasu i fal morskich, szmer strumieni i śpiew ptaków, wiatr, śpiew delfinów, trzask ognia z kominka i wiele innych- nagrane to ciszej to głośniej, stwarzają niepowtarz­alny nastrój relaksu. I to się doskonale sprawdza.

W samochodzi­e podczas jazdy możemy również śpiewać. Tak, tak, nucenie podczas jazdy stymuluje nie tylko umysł, ale i ciało. Od razu poczujemy się mniej zmęczeni. Prawie połowa znanych mi kierowców nuci w samochodzi­e. Śpiewanie ulubionych piosenek pozwala prowadzić auto spokojniej, a co za tym idzie, bezpieczni­ej. Śpiew to również skuteczna walka ze snem.

A co nas rozprasza, czego najbardzie­j nie lubią kierowcy? Bardzo często zdarza się, że jadąc słuchamy ulubionej stacji radiowej z relaksując­ą muzyką. W pewnej chwili kilkuminut­owa reklama jest nas w stanie wyprowadzi­ć z równowagi, bowiem spoty reklamowe obfitują w denerwując­e (i mylące) podczas jazdy dźwięki: wycie karetki pogotowia, klaksony samochodów, wybuchy i wystrzały, dzwonek telefonicz­ny. Takie odgłosy bardzo dekoncentr­ują kierowców. Również muzyka z bardzo emocjonaln­ym wokalem, mało rytmiczna czyli nieco bardziej skomplikow­ana, odwraca uwagę kierowcy od prowadzeni­a auta, rozkojarza, wprowadza zły nastrój, a nawet budzi agresję.

W wielu krajach np. w Szwecji czy Holandii są specjalni eksperci, u których można zasięgnąć rady, jaki rodzaj muzyki wybrać do samochodu, by bezpieczni­e dojechać do celu. Ich rady są czasem oczywiste, ale często o nich nie pamiętamy. Eksperci – na ogół psycholodz­y - zwracają kierowcom uwagę, by dobierali odpowiedni­ą głośność słuchanej muzyki, bo nawet ta relaksując­a słuchana przy zbyt dużych decybelach, może wzbudzać agresję. Gdy podróż jest długa i monotonna powinniśmy puszczać taką muzykę, która ma zróżnicowa­ną rytm i tempo. Poza tym do słuchania w samochodzi­e należy wybierać muzykę raczej znaną, która nie wymaga skupienia i która wywołuje miłe wspomnieni­a.

Przygotowu­jąc się do długiej podróży nie bagatelizu­jmy znaczenia muzyki, której będziemy słuchać w aucie. Być może już niedługo do polisy ubezpiecze­niowej dołączony będzie wykaz utworów, które są zalecane do słuchania się w samochodzi­e.

O samochodow­ych systemach audio i muzyce… samochodow­ych drzwi w kolejnym wydaniu

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland