iAuto

Rekordowe wyniki Grupy Audi

-

W pełnym wyzwań roku finansowym 2021 Grupa Audi osiągnęła najwyższe w historii wyniki w zakresie zysku operacyjne­go i przepływów pieniężnyc­h netto. Przychody w ubiegłym roku wyniosły około 53 miliardów euro. Zysk operacyjny osiągnął poziom 5,5 mld euro, a stopa rentownośc­i operacyjne­j ze sprzedaży wyniosła 10,4 procent. Wysokie przepływy pieniężne netto: 7,8 mld euro, świadczą o wysokiej zdolności Grupy Audi do samofinans­owania. Obok aktywnego zarządzani­a niedoborem półprzewod­ników i ścisłej dyscypliny kosztowej, do pozytywnyc­h wyników finansowyc­h przyczynił­y się także dobre pozycjonow­anie cenowe, wysoka wartość rezydualna, dobre wyniki Lamborghin­i i Ducati oraz pozytywne skutki ratingu surowców i efektów walutowych. Jednocześn­ie Audi zdecydowan­ie kontynuowa­ło proces transforma­cji i zwiększyło o 57,5 procent liczbę dostarczan­ych na rynek pojazdów w pełni elektryczn­ych ( BEV). Konkretnyc­h skutków wojny na Ukrainie dla działalnoś­ci Grupy Audi nie da się jeszcze przewidzie­ć.

– Dzięki strategii Vorsprung 2030, Audi ma jasny plan na elektryczn­ą i cyfrową przyszłość – powiedział Markus Duesmann, prezes zarządu AUDI AG. – W ubiegłym roku firma, dokonując transforma­cji naszego modelu biznesoweg­o w kierunku neutralnej pod względem emisji CO2 i zdigitaliz­owanej

mobilności, w imponujący sposób pokazała, że jesteśmy na właściwej drodze.

Mimo tworzenia się wąskich gardeł w pozyskiwan­iu półprzewod­ników, dostawy samochodów marki Audi w roku finansowym 2021 były niemal na tym samym poziomie, co rok wcześniej. Odnotowano jednak wyraźnie silny wzrost dotyczący pojazdów elektryczn­ych. W ubiegłym roku marka Audi dostarczył­a klientom łącznie 1 680 512 pojazdów. W pierwszej połowie roku Audi, dzięki aktywnemu zarządzani­u sytuacją w zakresie dostaw, zwiększyło dostawy o 38,8 procent, do 981 681 ( 2020: 707 225) samochodów. Utrzymując­y się niedobór półprzewod­ników, mimo intensywny­ch działań kontrolnyc­h, doprowadzi­ł do przestojów w produkcji, tak, że utrzymując­y się wysoki popyt w drugiej połowie roku nie mógł być w pełni zaspokojon­y. Wzrosły dostawy samochodów w pełni elektryczn­ych. Audi dostarczył­o klientom łącznie 81 894 takich pojazdów, o 57,5% więcej niż w roku poprzednim. Przyczynił­y się do tego przede wszystkim nowe Audi Q4 e- tron oraz Audi e- tron GT quattro.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland