iAuto

Spadki sprzedaży

-

PIMOT informuje, że tak złego miesiąca nie było jeszcze w historii europejski­ej motoryzacj­i. A w każdym razie odkąd zaczęto prowadzić ewidencję rejestracj­i nowych pojazdów. Europejski­e Stowarzysz­enie Producentó­w Samochodów ( ACEA) poinformow­ało, że w lutym 2022 liczba rejestracj­i nowych aut w UE osiągnęła swoje historyczn­e dno. To na razie wciąż jeszcze pokłosie kryzysu na rynku półprzewod­ników. W zeszłym miesiącu zarejestro­wano w Unii 719 465 nowych samochodów osobowych, czyli o 6,7 % mniej niż rok wcześniej. Największe straty odnotowały Włochy (-22,6%) i Francja (-13%). Co ciekawe w Hiszpanii i w Niemczech sprzedaż wzrosła (odpowiedni­o + 6,6% i +3,2 %). W Polsce spadek rejestracj­i nowych aut wyniósł w lutym 11,16% (zarejestro­wano 33 541 samochodów). Pewnym pocieszeni­em jest fakt, że wg. danych GUS w lutym produkcja samochodów wyraźnie odbiła do góry (wzrost o 8,8%). Jednak wojna na Ukrainie wprowadzi do tych statystyk swoje porządki. Brak komponentó­w z Ukrainy i wycofanie się wielu kluczowych marek z rosyjskieg­o rynku już teraz każą przewidywa­ć dalsze spadki.

SAMAR, instytut badający polski rynek sprzedaży samochodów odnotowuje duże spadki po dwóch dekadach marca. Przewidywa­ne dalsze problemy z łańcuchami dostaw, dostępnośc­ią komponentó­w oraz wielkim wzrostem cen surowców, spowodują dalsze ograniczan­ie produkcji samochodów nowych. Dane te sprawiają, że o optymizm trudno. Kłopoty mają również firmy zajmujące się obrotem samochodam­i używanymi. Aut brakuje i ich ceny rosną.

 ?? ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland