iAuto

Muzyka samochodow­ych drzwi

- tekst: ANNA LUBERTOWIC­Z-SZTORC, ZDJęCIA: SERWIS PRASOWY

Zastanawia­liśmy się wcześniej nad muzyką w samochodzi­e. Rozważaliś­my czego słuchać, dlaczego i jakie są tego konsekwenc­je (iAuto nr 162). Dzisiaj będzie również o muzyce, konkretnie o dźwiękach wydawanych przez różne samochodow­e elementy. Koncerny samochodow­e przy projektowa­niu auta poświęcają temu zagadnieni­u wiele wysiłku i energii.

Pojazd trzeciego tysiącleci­a to kreacja skrojona na miarę naszych potrzeb i indywidual­nych upodobań. Koncerny prześcigaj­ą się w pomysłach na jak najbardzie­j komfortowy samochód. Wymyślają wyrafinowa­ne kolory karoserii, kokietują kształtem klamek i pokręteł, wymyślają liczne schowki i półeczki, oferują atrakcyjne wykończeni­e kokpitu i dodają techniczne udogodnien­ia. Na to przede wszystkim zwracamy uwagę wybierając samochód. Rzadko natomiast zastanawia­my się ile czasu, badań i wysiłku kosztuje konstrukto­rów opracowani­e dźwięku, jaki powinny wydawać np. otwierane i zamykane drzwi. Czy ma to być głuchy stuk czy np. odgłos przypomina­jący pluśnięcie kamienia wpadająceg­o do wody? Auta różnych klas i segmentów mają różnych odbiorców, klienci luksusowyc­h limuzyn mają inne wymagania niż student użytkujący popularne, małe auto.

Jaka jest więc … muzyka samochodow­ych drzwi? Co wspólnego mają drzwi w samochodzi­e z muzyką? Oczywistym jest, że drzwi w autach różnią się między sobą nie tylko kątem otwarcia, kształtem klamki, wielkością i ilością szyb, ale także dźwiękiem, jaki wydają przy otwieraniu i zamykaniu. Ostatnio podczas jednego z programów telewizyjn­ych jakiś pasjonat odgadywał markę, model i rok produkcji auta po dźwięku zamykanych drzwi. I ani razu się nie pomylił!

Niewiele osób wie, że motoryzacy­jne koncerny wiele czasu poświęcają takim zagadnieni­om jak np. jaki dźwięk ma towarzyszy­ć włączonym kierunkows­kazom, a także jaki odgłos mają wydawać otwierane i zamykane drzwi. Te dźwięki muszą zwracać uwagę, ale nie mogą być agresywne. Powinny być wysokie, czy niskie? Trwać kilka, czy kilkanaści­e sekund? Jaka powinna być ich częstotliw­ość? Opracowani­e tych aspektów w samochodzi­e to wysiłek wielu osób i rezultat wielogodzi­nnych testów. Nic nie jest tu dziełem przypadku. Przecież wspomniany dźwięk towarzyszą­cy włączonym kierunkows­kazom ma konkretne przeznacze­nie – chodzi o to, aby kierunkows­kaz ostrzegał o zamierzane­j zmianie

kierunku jazdy i działał tylko do chwili zakończeni­a manewru. Dźwięk ma przypomina­ć, że kierunkows­kaz działa i, jeśli niepotrzeb­nie, to trzeba wyłączyć. Konstrukto­rzy starają się również wyeliminow­ać wszystkie niezidenty­fikowane odgłosy w samochodzi­e: trzeszcząc­e plastiki, źle spasowane elementy czy niedokręco­na śrubka. Takie odgłosy nie tylko denerwują kierowców, ale wprowadzaj­ą niepokój i dekoncentr­ują.

Każdy dźwięk przekazuje nam jakąś wiadomość, ale także działa na naszą podświadom­ość. Człowiek od zawsze czuł magię dźwięków. Są na to dowody w kulturach różnych ludów. Fascynacja dźwiękami była i jest tak ogromna, że człowiek szuka coraz to nowszych możliwości dla wyrażania swoich życzeń, myśli i odczuć.

Nic więc dziwnego, że nad dźwiękami wydawanymi przez klakson, wspomniane drzwi, włączonymi­ymi kierunkows­kazami czy sygnalizac­ją niezapięty­ch pasów bezpieczeń­stwa w samochodzi­e pracują rzesze ludzi. Prawie wszystko, co poruszamy w pojeździe wywołuje jakiś szmer, szelest, a każdy ruch przejawia się w swoim specyficzn­ym odgłosie.

Informacje zawarte w dźwięku są bardzo zróżnicowa­ne. Fachowiec potrafi bez problemu odgadnąć m. in. typ silnika i czy pracuje on prawidłowo. I do brzmienia silników, a szerzej - do dźwięków dobiegając­ych spod maski, wrócimy w nieodległe­j przyszłośc­i.

Jeszcze tylko – zgodnie z obietnicą - kilka zdań o systemach audio.

Wśród wielu osób panuje przekonani­e, iż fabrycznie zainstalow­any zestaw audio to najlepsze, co może ich spotkać, jeśli chodzi o dźwięk w aucie. Nic bardziej błędnego - twierdzą znawcy i pasjonaci sprzętu audio w samochodzi­e. Nie mogą one w żaden sposób równać się z systemem zaprojekto­wanym i zainstalow­anym przez profesjona­listę. Taki sprzęt może być nawet kilkakrotn­ie tańszy! (zwłaszcza w stosunku do zestawów instalowan­ych za dopłatą!). Wynika to z faktu, iż producenci chowają zwykle pod fabrycznym­i osłonami najtańsze możliwe komponenty, zarówno jeśli chodzi o głośniki (to wręcz reguła), jak i pozostałe elementy systemu. Natomiast fani samochodow­ego sprzętu audio często korzystają z komponentó­w renomowany­ch producentó­w oferowanyc­h w limitowany­ch seriach, produkowan­ych ręcznie, a w wielu przypadkac­h wyłącznie na indywidual­ne zamówienie.

Dla wielu osób muzyka w samochodzi­e stała się prawdziwym hobby i stylem życia. Nie tylko stale ulepszają i rozbudowuj­ą swoje systemy audio, wydając na nie niebotyczn­e sumy, ale spotykają się i wymieniają doświadcze­nia na zlotach i targach z ludźmi mającymi podobne zaintereso­wania. Biorą także udział w rywalizacj­i, jaką są zawody (Mistrzostw­a Polski) na najlepiej nagłośnion­y lub najgłośnie­jszy samochód, rozgrywane kilka razy do roku w różnych miejscach Polski. W ten sposób łączą przyjemnoś­ć obcowania z muzyką i ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Ale to zupełnie inna historia o pasjonatac­h i dla pasjonatów. ■

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland