PIERWSZY RAZ W HISTORII

JUŻ 21 LUTEGO NAJWIĘKSZA ORGANIZACJA MMA W EUROPIE – FEDERACJA KSW PO RAZ PIERWSZY ZAWITA DO POZNANIA, JEDNEJ Z KOLEBEK TEGO SPORTU W POLSCE.

KSW News - - News -

Wwalce wieczoru KSW 30: Genesis najm³odszy mistrz Federacji KSW Borys Mañkowski (16-5-1, 3 KO, 6 Sub) bêdzie po raz drugi broni³ tytu³u w Rosjaninem Mikhailem Tsarevem (29-4, 8 KO, 19 Sub).

WYMAGAJĄCA WALKA MAŃKOWSKIEGO

Reprezentant Ankosu Zapasy Poznañ wywalczy³ pas mistrzowski na KSW 27 w maju zesz³ego roku, w b³yskotliwy sposób pod- daj¹c dooewiadczonego Aslambeka Saidova. Na grudniowej gali w Krakowie, Mañkowski bez wiêkszych problemów poradzi³ sobie z Davidem Zawad¹. Teraz w rodzinnym mieoecie czeka go o wiele bardziej wymagaj¹ce wyzwanie.

W STRONĘ PASA KATEGORII

W drugiej z g³ównych walk równie¿ zobaczymy zawodników w limicie do 77 kilogramów. Numer dwa w tej wadze w Polsce i jeden z najlepszych grapplerów w KSW Rafa³ Moks (10-6, 9 Sub) skrzy¿uje rêkawice z numerem trzy oraz by³ym mistrzem Aslambekiem Saidovem (15-4, 3 KO, 4 Sub). Rewan¿owe starcie obu zawodników za KSW 17, mo¿e wy³oniæ kolejnego pretendenta do pasa w tej kategorii.

POJEDYNEK NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

W klatce KSW w poznañskiej Arenie wyst¹pi te¿ jedyna mistrzyni Federacji Karolina Kowalkiewicz (70, 1 KO, 2 Sub). Zajmuj¹ca siódme miejsce w oewiatowych rankingach w kategorii s³omkowej £odzianka zmierzy siê z dziewi¹t¹ na oewiecie Brazylijk¹ Kalindr¹ Fari¹ (15-4-1, 6 KO, 4 Sub).

MŁODE TALENTY MMA

Poznañscy kibice obejrz¹ w klatce te¿ m³ode talenty, niepokonanego reprezentanta Ankosu Zapasy Poznañ Mateusza Gamrota (8-0, 2 KO, 2 Sub) oraz efektownie walcz¹cego Anzora Azhieva (5-1, 1 KO), a tak¿e wschodz¹c¹ gwiazdê wagi ciê¿kiej w Polsce, kolejnego reprezentanta Poznania Micha³a W³odarka (6-0, 3 KO, 1 Sub).

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.